Nakoming van verbintenissen: betaling en subjecten der betaling

8 belangrijke vragen over Nakoming van verbintenissen: betaling en subjecten der betaling

Wat was ook alweer kenmerkend voor de verbintenis?

dat tegenover een verplichting van de schuldenaar (de schuld) een aan de schuldeiser toekomend recht staat (vorderingsrecht).
Rapporteer

Hoe wordt de term betaling in afdeling 6.1.6 gebruikt?

niet alleen in de gangbare betekenis van betaling geldsom maar ook voor het verwezenlijken van iedere prestatie, ongeacht of daarmee wordt voldaan aan de inhoud van een verbintenis. 
Rapporteer

Hoe wordt aan de verbintenis voldaan bij een generieke verbintenis? en bij een specifieke verbintenis?

bij een generieke verbintenis waarbij het gaat om de afgifte van een enkel naar soort bepaalde zaak wordt bevrijdend betaald door de afgifte van een zaak van een kwaliteit die niet beneden de middelmaat ligt (6:28 BW); bij een specifieke zaak wordt bevrijdend betaald door afgifte van die specifieke zaak. 
Rapporteer

Is de schuldenaar zonder toestemming van de schuldeiser bevoegd het verschuldigde in gedeelten te voldoen?

NEEN, zie artikel 6:29 BW.
Rapporteer

Kan een schuldeiser in schuldeisersverzuim komen door gedeeltelijke nakoming te weigeren?

NEEN; hij komt daardoor niet ex artikel 6:58 BW in schuldeisersverzuim. 
Rapporteer

Waarvan is het afhankelijk of betaling als meerzijdige of als eenzijde rh moet worden gezien?

dit is afhankelijk van de vraag of voor betaling de medewerking van de schuldeiser is vereist. 
Rapporteer

Waar in de wet vinden we regels die speciaal betrekking hebben op de nakoming van geldschulden?

in afdeling 11 in de artt. 6:111 e.v. 
Rapporteer

Wat is belangrijk bij de toepassing van artikel 6:34 BW?

dit artikel is niet van toepassing bij schijnvertegenwoordiging.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart