Vertegenwoordiging en volmacht - Volmacht

4 belangrijke vragen over Vertegenwoordiging en volmacht - Volmacht

Heeft volmacht ook betrekking op feitelijke handelingen?

Nee, zie art. 3:60 lid 1 BW. Enkel betrekking op rechtshandelingen.
Rapporteer

Wat is het verschil tussen volmacht en lastgeving?

Bij volmachtverlening ontstaat er niet een verplichting tot handelen. Bij lastgeving wel.

Als de overeenkomst de lasthebber verplicht in eigen naam te handelen, ontstaat er niet een bevoegdheid tot vertegenwoordiging. Dus, lastgeving zonder volmachtverlening is mogelijk, maar ook volmachtverlening zonder lastgeving is mogelijk.
Rapporteer

Wat brengt het feit dat de volmachtverlening een rechtshandeling is met zich mee?

Titel 2 is hier van toepassing.
Rapporteer

Wat gebeurt er als iemand onbevoegd als gevolmachtigde in naam van een ander handelt?

Dan brengt hij geen rechtsgevolgen voor die ander teweeg.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart