Algemene voorwaarden - Vernietigingsgronden - Beroep op vernietigingsgronden

3 belangrijke vragen over Algemene voorwaarden - Vernietigingsgronden - Beroep op vernietigingsgronden

In welk artikel staat welke partijen geen beroep kunnen doen op art. 6:233 en 234 BW?

In art. 6:235 BW.
lid 1) grote rechtspersonen
lid 2) een partij wiens gevolmachtigde gebruiker is van algemene voorwaarden kan wel beroep doen op art. 6:233 sub a.
lid 3) een rechtspersoon die wederpartij is kan geen beroep doen op bescherming als ze nagenoeg dezelfde voorwaarden in haar eigen ovk's gebruikt.
Rapporteer

Wat is het gevolg van vernietiging van één of meer van de algemene voorwaarden?

Vernietigde voorwaarden zijn, met terugwerkende kracht, nietig. Dit kan leiden tot partiële nietigheid (3:41), tenzij een gebruiker een alles-of-niets beleid voert.
Rapporteer

Op welke twee manieren geschiedt een beroep op een vernietigingsgrond bij algemene voorwaarden?

- ofwel door een buitengerechtelijke verklaring
- of door een vordering of verweer in rechte
zie art. 3:49-51 BW.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart