Opschortingsrechten; schuldeisersverzuim

7 belangrijke vragen over Opschortingsrechten; schuldeisersverzuim

Waar in de wet zijn opschortingsrechten te vinden?

in het gehele BW - afdeling 6.1.7 bevat de algemene regels met betrekking tot opschortingsrechten en voor wat betreft de tegenover elkaar staande verplichtingen uit wederkerige ovk vinden we een nadere uitwerking van de artt. 6:52 e.v. in de artt. 6:262-264 BW. 
Rapporteer

Wat is het retentierecht en waar in de wet vinden we dat?

retentierecht is de bevoegdheid tot opschorting die betrekking heeft op de afgifte van een zaak en wordt nader geregeld in de artt. 3:290 e.v. BW. 
Rapporteer

Wanneer is afdeling 6.1.7 rechtstreeks van toepassing?

wanneer in de wet zwart op wit staat dat de schuldenaar een opschortingsrecht toekomt. 
Rapporteer

Wat is de enac en waar in de wet is dit geregeld?

de exceptio non adimpletie contractus, het is een opschortingsrecht bij de wederkerige ovk en geregeld in artikel 6:262 BW. 
Rapporteer

Waarom zijn niet alle opschortingsrechten retentierechten?

omdat de  bevoegdheid tot opschorting van een andere verplichting dan tot afgifte van een zaak denkbaar is.
Rapporteer

Waarom zijn de retentierechten uit artikel 3:120 3e lid 3:205 3 lid geen opschortingsrechten in de zin van 6:52 BW?

omdat in deze gevallen de verplichting tot afgifte van een zaak geen verbintenis is in de zin van Boek 6 BW. 
Rapporteer

Welke twee vereisten stelt de wet aan opschorting?

er moet sprake zijn van een opeisbare vordering en voldoende connexiteit tussen de wederzijdse prestatieplichten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart