Tissue renewal, regeneration and repair - Control of normal cell proliferation and tissue growth

7 belangrijke vragen over Tissue renewal, regeneration and repair - Control of normal cell proliferation and tissue growth

Waarin kunnen de weefsels van het lichaam verdeeld worden op basis van hun proliferatie activiteit van hun cellen?

 • continu delende weefselcellen: prolifern tijdens leven en verplaatsen degene die verneitignd zijn. In veel weefsels zitten stamcellen aanwezig, die kunnen differentieren in verschillende celsoorten
 • Rustige weefsels: normaal een laag niveua van replicatie, maar kunne snelle deling ondergaan als reactie op stimuli, bijvoorbeeld bij schade.
 • Niet delende cellen; cellen die celcyclus heben verlaten en geen mittosiche delen in postnatale leven kan ondergaan. Neuronen, skelet en hartspiercellen.
Rapporteer

Wanneer en hoe ontstaat een litteken?

Wanneer weefselbeschadiging ernstig of chronisch is en resulteert in beschadiging van parenchymale cellen en het stromale framework van het weefsel, kan genezen niet optreden door regeneratie. Collageen wordt dan afgezet en ook andere ECM componenten zodat er een litteken ontstaat.
Rapporteer

Welke eigenschappen bezit herstel door bindweefseldepositie?

 • Ontsteking;
 • Angiogenese;
 • Migratie en proliferatie van fibroblasten;
 • littekenformatie;
 • Bindweefsel remodeling.
Rapporteer

Waarom is littekenformatie niet echt 'helen'?

Omdat he tmeer patching is. Het is de vervanging van parenchymale cellen in een weefsel door collageen, als in het hart na een myocardinfarct.
Rapporteer

Wat zijn afgeleide pluripotente stamcellen?

Gedifferentieerde cellen die gereprogrammeerd kunnen worden in pluripotente cellen, door transductie van genen die coderen voor embyro stamcellen
Rapporteer

Hoe verloopt angiogenese van pre-existerende vaten?

 • Vasodilatatie in respons op NO en VEGF-geinduceerde verhoogde permeabiliteit van de pre-existerende vaat.
 • Proteolytische degradatie van het basale membranen van de vaten door matrix metallopreoteinases en disruptie van cel-tot-celcontact tussen endotheliale cellen door plasminogeen activator;
 • Migratie van endotheliale cellen richting de angiogenische stimulus;
 • Proliferatie van endotheliale cellen, net achter het leidende front van migrerende cellen;
 • Maturatie van endotheliale cellen: inhibitie van groei en remodelleren in capillaire tubes;
 • Recruitment van periendotheliale cellen om het volwassen vat te vormen.
Rapporteer

Hoe verloopt angiogenese van endotheliale percursor cellen (EPC's)?

EPC's kunnen gerekruteerd worden uit het beenmerg, de weefsels in om angiogenese te initieren. EPC's kunnen bijdragen aan d ere-endothelizatie van vasculaire implants en de neovasculairisatie van ischemische organen cutaneous wounds en tumoren.
Het aantal circulerende EPC's stijgt enorm in patienten met ischemische aandoeningen--> EPC's kunnen vasculaire fucntie beinvloeden en het risico op cardiovasculaire ziektes bepalen?
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart