Tissue renewal, regeneration and repair

4 belangrijke vragen over Tissue renewal, regeneration and repair

Wat is de rol van ECM bij wondgenezing?

De ECM moet nog intact zijn voor een goed herstel van het weefsel, Cellen hebben namelijk interactie met het ECM en krijgen daar informatie van om zo te kunnen groeien en weer de oude structuur te hervatten.
Rapporteer

Wat is de rol van macrofagen?

Bij wondgenezen zorgen de cytokine IL-4 ervoor dat de macrofaag M2 wordt. Deze scheidt groeifactoren uit voor angiogenese (VEGf, FGF)
Zorgt voor proliferatie van fibroblasten en keratinocyten door groeifactoren (TGF, IL-1 TNF).

IFN-gamma zorgt ervoor dat M1 activeert. Dit zorgt voor fagocytose en het doden van het antigen.
Rapporteer

Wat gebeurt er bij de overgang van G1fase naar Sfase?

checkpoint of de cel gerepliceert kan worden. Wordt gereguleerd door eiwitten genoemdn cyclinen en geassosieerder enzymen genoemd cycline-afhankelijke kinases (CDKs). Katalytische activiteit ontstaat door binding van CDKs aan cyclinen.

Er vindt fosforylering van RB plaat, wat E2F activeert en transcriptie van genen stimuleert.

Activiteti van cycline CDK complexen wordt gereguleert door CDk remmers.

Rapporteer

Waarom kunnen zogdieren weefsels niet geheel regenereren?

Ze missen blastema vorming (bron van cellen voor regerenatie) en hebben een snelle fibroproliferatieve reacties na een wond.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart