Rejection of tissue transplants - Mechanisms of recognition and rejection of allografts - Rejection of kidney grafts

5 belangrijke vragen over Rejection of tissue transplants - Mechanisms of recognition and rejection of allografts - Rejection of kidney grafts

Hoe ziet een hyperacute rejectie eruit?

Deze vorm van rejection komt op in minuten of uren na de transplantatie. Nier--> cyanotisch, krijgt een gemengde kleur, slap en kan een paar druppels van bloederige urine excreteren. 
Immunoglobuline en complement worden neergeslagen in de vaatwand--> endotheliaalverwonding en fibrine-plaatjes thrombi.
 
Neutrofielen accumuleren snel in arteriolen, glomeruli en peritubulaire capillairen, veranderingen worden diffuus en intens--> glomeruli ondergaan thrombotische occlusie van de capillairen en fibrinoide necrose treedt op in arteriele wanden. cortexinfarct--> verwijdering nonfunctionerende nieren.
Rapporteer

Wanneer kan acute rejection optreden?

Binnen dagen na de transplantatie in de onbehandelde ontvanger of plotsleing maanden of jaren later, nadat immunosuppressie gebruikt is en men ermee is gestopt.
Rapporteer

Wat houdt acute cellulaire rejectie in?

Wordt meesta lgezien binnen de initiele maanden na transplantatie en wordt aangekondigd door klinische en biochemische signale van nierfalen. 
Histologisch: extensive interstiital mononuclear cell infiltration and edema as well as milde interstitiele mononucleaire celinfiltratie.
De T cellen zijn aanwezig, de CD8 cellen veroorzaken ook endothelitis.
Rapporteer

Hoe verloopt acute humorale rejectie?

necrotiserende vasculitis met endotheliaalcel necrose, neutrofiele infiltratie, depositie van immunoglobulinen, complement en fibrine en thrombose--> extensieve necrose van het renale parenchym. 
Vaak is de vasculitis minder acuut en wordt gekarakteriseerd door een verdikking van de intima met prolifererende fibroblasten, myocyten en schuimige macrofagen--> infarct of renale corticale atrofie kan veroorzaakt worden. Dekpositie van het complementafbraakproduct C4d in allograften is een sterke indicator van humorale rejectie, omdat C4d wordt geproduceerd tijdens activatie van het complement systeem door het antilichaamafhankelijke klassikale pathway.
Rapporteer

Hoe presenteren patienten zich in de kliniek met chronisch nierfalen?

verhoging in serum creat over een periode van 4-6 maanden. Chronische rejection wordt gedomineerd door vasculaire veranderingen, interstitiele fibrose en tubulaire atrofie met verlies van renaal parenchym. De vasculaire veranderingen bestaan uit dichte, obliderative intimal fibrosis vooral in de cortex--> renale ischemie, gemanifesteed door glomerulair verlies, interstitiele fibrose en tubulaire atrofie en krimping van het renale parenchym. De glomeruli kunnen verlittekening laten zien, met verdubbeling van de basale membranen: chronic transplant glomerulopaty. Chronisch afgewezen nieren hebben meestal interstitiele mononucleaire celinfiltraten van plasma cellen en verschillende eosinofielen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart