Economische binding - Productiewijze en maatschappelijke ontwikkeling - Kenmerken van jachtsamenlevingen

4 belangrijke vragen over Economische binding - Productiewijze en maatschappelijke ontwikkeling - Kenmerken van jachtsamenlevingen

Waar had de overgang van landbouw naar veeteeld mee te maken?

voedselschaarste
Rapporteer

Wat was een voorwaarde voor stratificatie?

Het invoeren van landbouw en veeteelt.
Rapporteer

Wat zijn kenmerken van jachtsamenlevingen?

- Geografische mobiliteit (rondtrekkend bestaan);
- Geen politiek gezag/leiderschap;
- Kleine groepen mensen leven met elkaar;
- Autarkisch/zelfvoorzienend: weinig/geen arbeidsdeling of handel.
Rapporteer

Wat ontstond er dool arbeidsdeling?

ruilhandel 
hier door ontstonden markten die uitgroeiden tot steden
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart