Het terrein van de sociologie - Interdependentie - Vier typen bindingen

6 belangrijke vragen over Het terrein van de sociologie - Interdependentie - Vier typen bindingen

Uit welke behoefte komt de politieke binding voort?

de behoefte aan bescherming
Rapporteer

Wanneer spreek je van een economische binding?

Wanneer het gaat over afhankelijkheden die te maken hebben met de productie en de distributie van schaarse goederen, zoals voedsel, kleding en onderdak.
Rapporteer

Mensen zijn interdependent aan elkaar op het gebied van goederen en diensten, hoe noemt men dit in de sociologie?

economische binding
Rapporteer

Wanneer spreek je van een politieke binding?

Afhankelijkheden die betrekking hebben op de fysieke dwang die mensen op andere mensen kunnen uitoefenen, noemen we politieke bindingen. Politieke macht berust in laatste instantie op het dreigen met en het gebruikmaken van geweld.
Rapporteer

Cognitieve bindingen zijn het gevolg van de interdependentie van ...

kennis
Rapporteer

Wat is een ideaaltypische indeling?

Dat wil zeggen dat men in de sociale werkelijkheid nooit een puur economische of een puur politieke binding zal kunnen observeren, maar steeds een mengvorm zal aantreffen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart