Economische binding - De ontwikkeling van het kapitalisme

5 belangrijke vragen over Economische binding - De ontwikkeling van het kapitalisme

Beschrijf de hoofdpunten van de ontwikkeling van het kapitalisme:

1. Er vormt zich een ondernemersklasse (Bourgeoisie).

2. Er vormt zich een klasse van arbeiders die sterk van de ondernemers afhankelijk zijn (proletarisering).

3. Differentiatie tussen politieke en economische bindingen. Er is een staat met gezag maar die laat de ondernemers enigszins vrij.

5. Internationale arbeidsdeling.

6. Er ontstaan kerngebieden voor handel en nijverheid.

7.  Periferie (achterland) gebieden krijgen de functie van grondstoffen levering en worden een afzetmarkt voor nijverheidsproducten.

8. semi- pereferie gebieden: gespecialiseerd in nijverheidsproducten, handelscentra en overwegend agrarisch.

Rapporteer

Hoe veranderen de economische verhoudingen?

transport middelen nemen toe > handel neemt toe > meer geld in omloop > specialisatie en arbeidsdeling neemt toe 
Rapporteer

Waarom heeft het kapitalisme zich zo in West-Europa ontwikkeld en niet bijvoorbeeld in China, dat een hogere welvaart bezat?

Ridders heersten over kleine gebieden. Boeren vertrokken naar de vrije steden. In China is er een centraal gezag, er is geen concurrentie. Door de verdeeldheid kon het Kapitalisme in West-Europa ontstaan.

Rapporteer

Wat zegt Max Weber over het kapitalisme?

Hij bracht de kapitalistische mentaliteit in verband met de protestantse en vooral calvinistische godsdienst.  De wetten van deze Godsdienst voerden de christelijke moraal van individuele verantwoordelijkheid tot het uiterste door.

Rapporteer

Een variant op Webers theorie is die van Merton, wat is zijn theorie?

Protestantse leerstellingen droegen, door hun afwijzing van magie en geloof in wonderen, bij aan systematisch empirisch onderzoek en technische vernieuwing. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart