Economische binding - Productiewijze en maatschappelijke ontwikkeling - Maatschappelijke gevolgen van de agrarische revolutie

3 belangrijke vragen over Economische binding - Productiewijze en maatschappelijke ontwikkeling - Maatschappelijke gevolgen van de agrarische revolutie

Noem twee mogelijkheden waardoor je met landbouw op dezelfde plek gevestigd kan blijven:

Irrigatielandbouw en bemesting.

Rapporteer

Wat was een gevolg van surplus en de grotere bevolkingsdichtheid?

Mensen konden vrijgesteld worden van directe zorg voor voeding. Die mensen konden andere activiteiten gaan doen. Ze konden zich specialiseren. De arbeidsdeling werd groter.

Rapporteer

Wat is shifting cultivation?

Door het kappen/verbranden van bomen nieuwe grond winnen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart