Het terrein van de sociologie - Cultuur - Natuur en cultuur

7 belangrijke vragen over Het terrein van de sociologie - Cultuur - Natuur en cultuur

Geef een voorbeeld van directe en van indirecte interactie

Direct is een sollicitatiegesprek en indirect is een afspraak maken via de telefoon.
Rapporteer

Wat wordt in de sociologie onder het begrip ‘cultuur’ verstaan?

Ontwikkeling van gemeenschappelijke cultuur: Mensen die met elkaar omgaan, beïnvloeden elkaar. En mensen die veel met elkaar omgaan, ontwikkelen een gemeenschappelijk repertoire van kennis, symbolen, gewoonten, opvattingen, vaardigheden, normen, kortom CULTUUR.
Rapporteer

Waar gaat het “nature en nurture debat” over? Gebruik hiervoor ook de inzichten die je in de psychologielessen verkregen hebt.

Of aangeboren aspecten niet meehelpen met jou maken zoals jij bent. Dat alleen de cultuur jou maakt zoals jij bent.
Rapporteer

Leg de volgende uitspraak uit: “if men define situations as real, they are real in their consequences”.

Als mensen situaties als echt interpreteren, zijn de consequenties er ook. BV, Als veel mensen aan verschillen in huidskleur een bepaalde betekenis toekennen, dan heeft dat ook maatschappelijke gevolgen.
Op het moment dat jij de situatie als echt interpreteerd: is het echt.
VB: Kinderen hebben heimwee, een anti heimwee pilletje(mentos). We doen net alsof het echt is.
Rapporteer

Geef een omschrijving van het begrip interdependentie.

afhankelijk zijn van anderen, dit kan door zorg, spullen, enz zijn
Rapporteer

 • Geef aan welke type bindingen er bestaan.
  Bedenk bij elk type binding een eigen voorbeeld.

 • economische binding
  • de kleding, voedsel, onderdak
 • politieke binding
  • geweldspecialisten die de macht willen krijgen
 • affectieve binding
  • elkaar emotionele steun geven
 • cognitieve binding
  • ontwikkelen kennis, geven dit over of houden dit juist verborgen.
Rapporteer

 • Wat zijn de drie basisgegevens van de menselijke samenleving? Licht elk soort gegeven toe.

 • biologische basisgegevens
  • verschillen in sekse en leeftijd
 • demografische basisgegevens
  • bevolkingsomvang en bevolkingsdichtheid
 • geografische basisgegevens
  • fysieke omgeving waar zij afhankelijk van zijn en waar zij vorm aan geven.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart