Het terrein van de sociologie - Over de aard van de sociale werkelijkheid

7 belangrijke vragen over Het terrein van de sociologie - Over de aard van de sociale werkelijkheid

Geef een omschrijving van het begrip 'interactie'

Het handelen van de één is een directe aanleiding voor het handelen van de ander.

Rapporteer

Wat is de betekenis van sociaal?

Het staat voor alles wat zich tussen de mens afspeelt en alles was mensen met elkaar verbindt.
Rapporteer

Wie heeft de term 'Sui generis' bedacht, en leg uit wat dit betekent.

Emile Durkheim. Dit duidt op het feit dat de samenleving een eigensoortige werkelijkheid is en niet te herleiden tot de eigenschappen van individuen die er deel van uitmaken. Norbert Elias heeft iets soortgelijks geformuleerd; 'relatieve autonomie van sociale processen'.
Rapporteer

Geef de betekenis van het begrip 'sociaal':

Staat voor alles wat zich tussen mensen afspeelt, positief en negatief.

Rapporteer

Welke definitie wordt in het boek ‘Samenlevingen’ gegeven over sociologie. Is deze definitie voor 100% waar?

Sociologie is te omschrijven als: De wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. Ja dit is 100% waar.
Rapporteer

Welke specialisaties zijn er mogelijk binnen de sociologie?

De arbeidssociologie, de organisatiesocialisatie, de rechtssociologie, de kuntssociologie,  de godsdienstsociologie, de gezinssociologie, de stadssociologie, de onderwijssociologie en de medische sociologie.
Rapporteer

Wat verstaan sociologen onder het begrip ‘sociaal’? Geef drie voorbeelden.

‘Sociaal’ betekent niet alleen hulpvaardig, ondersteunend, vriendschappelijk en coöperatief, maar verwijst ook naar conflicten, vijandschap en dwang.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart