Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'hersenen', 'neuronen' en 'motorisch', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Kennistoets 6
- 2021 - 2022
607 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over hersenen, neuronen, motorisch

Wat vormen cellichamen en waar wordt dit aangetroffen
Cellichamen vormen grijze stof van zenuwstelsel wordt aangetroffen in de perifere van de hersenen en centrale gedeelte ruggenmerg.
Rapporteer
Waar bevindt zich de basale gaglia
In de grote hersenen, het is daarom ook een uitzondering van de ganglia
Rapporteer
Wat zijn gemyeliniseerde neuronen
grote axonen en axonen van perifere zenuwen welke omgeven worden door myelineschede bestaand uit Schwann-cellen.
Rapporteer
Hoe gaat een elektrische lading bij een gemyeliniseerde neuron
Onderbreking van de myelineschede (Knopen van Ravier)
Rapporteer
Wat is een saltatoire prikkelgeleiding
Prikkel bij knoop, depolarisatie langs myelineschede naar volgende Knoop van Ravier zodat stroom lijkt te springen
Rapporteer
Wat zijn niet-gemyeliniseerde neuronen
postganglionaire vezels en kleine vezels in centrale zenuwstelsel
Rapporteer
Hoe vind overdracht van prikkel plaats
Verplaatsing ionen door celmembraan. In rust is zenuwcelmembraan gepolariseerd door verschillen in concentratie van ionen van plasmamembraan.
Rapporteer
Wat is een synaptische knop
Aan vrije uiteinde is het axon van het presynaptisch neuron fijn vertakt en eindigt in elk takje. Bevindt zich synaptische blaasjes welke neurotransmitters bevatten
Rapporteer
Wat doet een sensorische zenuw
leidt informatie van lichaam naar ruggenmerg.
Rapporteer
Wat doet een motorische zenuw
Transporteren prikkels naar effectorganen.
Rapporteer
Door welke vier typen niet-prikkelbare gliacellen worden neuronen ondersteund
Astrocyten - steunweefsel van centrale zenuwstelsel
Oligodendrocyten - steunfunctie grijze stof
Ependymcellen - epitheelbekleding hersenventrikel en centrale kanaal van ruggenmerg.

Microglia - buurt van bloedvaten
Rapporteer
Wat gebeurd er als er schade aan een neuron is
kan leiden tot snelle necrose met acute functionele uitval of langzame atrofie met geleidelijke toenemend disfunctioneren
Rapporteer
Wat gebeurd er als het cellichaam van een axonen van perifere zenuwen intact blijft
Het kan herstellen
Rapporteer
Wat zijn functies van CSV
Steun/bescherming hersenen en ruggenmerg
Vochtig houden van hersenen en ruggenmerg
Voedings- en afvalstoffen uitwisselen met zenuwcellen
Betrokken regulering ademhaling.
Rapporteer
Uit welke delen bestaan de hersenen
Zie afbeelding
Rapporteer
Wat zijn de hoofdactiviteiten van de hersenschors
Geestelijke activiteit
Zintuigelijke waarneming
Opwekking/besturing spiersamentrekking
Rapporteer
Functies welke behoren bij de thalamus en hypothalamus
- Autonome zenuwstelsel
- Honger en verzadigd
- Dorst/waterhuishouding
- Lichaamstemperatuur
- Gevoel
- Seksueel gedrag
- Slaap-waakcycli
Rapporteer
Wat zijn de eigenschappen van het verlengde merg
kruising piramidebanen, kruising sensorische banen, cardiovasculair centrum, ademhalingscentrum en reflexcentra
Rapporteer
Wat zijn functies van de Formatio reticularis
coördinatie skeletspieren voor willekeurige motorische beweging en evenwicht, coördinatie van activiteiten door autonome zenuwstelsel en tot slot het selectieve bewustzijn dat selectieve informatie naar hersenschors selectief tegenhoudt of doorlaat.
Rapporteer
Welke functies heeft het cerebellum
coördinatie willekeurige spierbewegingen, houding en evenwicht, coördineren bewegingen van spiergroepen handeling soepel en nauwkeurig gebeurd.en krijgt een kopie van grote hersenen bij bevel tot bewegen.
Rapporteer
Vanuit wat zet de medulla spinalis zicht voort
medulla oblongata
Rapporteer
Sommige activiteiten van het ruggenmerg zijn onafhankelijk van de hersenen, waardoor komt dit
Spinale reflexen
Rapporteer
Hoe heet het verbindingsstuk in de medulla spinalis
commisura transversa.
Rapporteer
Uit welke typen zenuwlichamen bestaat de medulla spinalis
Sensorische neuronen - prikkels uit periferie van lichaam doorgeven aan hersenen
Lagere motorische neuronen - prikkels naar skeletspieren transporteren.
Schakelneuronen/interneuronen - sensorische en motorische neuronen verbinden en spinale reflexbogen vormen.
Rapporteer
Wat is de functie van de achterhoorn grijze stof
cellichamen welke sensorische prikkels uit periferie aan hersenen doorgeven.
Rapporteer
Wat is de functie van de voorhoorn grijze stof
cellichamen van lagere motorische neuronen welke voor- en achterhoorns verbinden en de reflexbogen vormen.
Rapporteer
Waardoor wordt de witte stof gevormd
Door sensorische zenuwvezels die opstijgen naar de hersenen, motorische zenuwvezels die van de hersenen afdwalen en vezels van schakelneuronen.
Rapporteer
Contractie van de (onwillekeurig) gladde spieren, hartspier en secretie van klieren door autonome zenuwstelsel leidt tot
Motorische neuronen
Spinale reflexen
Rekreflex
Autonome reflexen
Rapporteer
Wat gebeurd er bij de Nervi spinalis
ontspringt aan beide zijde van ruggenmerg komen naar buiten door tussenwervelgaten.
Rapporteer
Hoe ontstaan Nervi craniales
Uit kernen aan onderkant van hersen/hersenstam. Namen zijn gerelateerd aan distributie of functie
Rapporteer
Welke functies heeft het autonome zenuwstelsel
Sympatische stimuleren bereidt het lichaam voor op opwindende en belastende situaties.
Parasympatische stimulering vertragend op lichaamsprocessen.
Rapporteer
Wat is een ernstige complicatie bij veel aandoeningen
Verhoogde hersendruk
Rapporteer
Uit wat bestaat de starre omvulling van de schedel
hersenen, bloed en bloedvaten en cerebrospinaalvocht
Rapporteer
Wat gebeurd er bij toename van een van deze starre omvulling?
Verhoogde hersendruk
Rapporteer
Gevolgen van verhoogde hersendruk zijn
hersenverplaatsing, belemmering stroom cerebrospinaalvocht, vaatbeschadiging, zenuwbeschadiging, verandering bot.
Rapporteer
Gevolgen van verwonding door verhoogde hersendruk
verwonding hoofdhuid, schade onderliggende vliezen/hersenen, impressiebreuk, breuk os temporale, breuk sinussen met als gevolg opening tussen neusholte en hersenvliezen.
Rapporteer
Waartoe leidt snelle daling van bloedtoevoer
Hypotoxie en glucosegebrek
Rapporteer
Wat is de hoofdoorzaak van een beroerte
Herseninfarct, spontane intracraniale bloeding
Rapporteer
Wat gebeurd er bij de ziekte van Parkinson
Dopamine vrijmakende neuronen van het extrapiramidale systeem degenereren geleidelijk. Beheersing coördinatie spieren geleidelijk af.
Rapporteer
Wat gebeurd er bij een Demyeliniserende ziekten
Er is beschadiging van axonen of aandoening van cellen welke myeline produceren
Rapporteer
Waartoe leiden laesies lagere (perifere) motorische neuronen
Verzwakking of verlamming van effectorspier, motorneuronziekte verzwakking en trekkingen van kleien spieren bereidt langzaam uit
Rapporteer
Welke functies gaan verloren bij een aandoening in de sensorische neuronen
Afhankelijk van welke neuron beschadigd is.
Rapporteer
Waardoor ontstaat beknelling ruggenmergszenuw en zenuwwortel
uitpuilende tussenwervelschijf, syringomyelie, tumoren, fracturen met verschuiving.
Rapporteer
Wat is perifere neuropathie
Niets met ontsteking te maken. Ingedeeld in polyneuropathie en mononeuroptie
Rapporteer
Wat is het Guillian-Barre-syndroom
Plotseling, acute, voortschrijdende en bilaterale opstijgende verzwakking/verlamming van spieren
Rapporteer
Wat gebeurd er bij een Bell verlamming
Samendrukking nervus facialis zorgt voor verlamming mimische spieren
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart