Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'eisen', 'dagvaarding' en 'tenlastelegging', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over eisen, dagvaarding, tenlastelegging

Het doorlopen van het beslissingschema leidt tot een einduitspraak (art 138 sv) en in beginsel een einde aan vervolging.

De wet geeft de soorten einduitspraken die mogelijk zijn aan in art 349 lid 1, 351 en 352 sv;
 1. Nietigheid van de dagvaardiging;
 2. Onbevoegdheid van de rechter;
 3. Niet-ontvankelijk zijn OvJ;
 4. Schorsing van de vervolging;
 5. Vrijspraak;
 6. Ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR);
 7. Veroordeling (ofwel; schuldigverklaring)
Rapporteer
Eerste formele vraag;
"Geldigheid van de dagvaarding'

Om geldig te zijn moet een dagvaarding aan een aantal eisen voldoen:
 • Externe eisen/betekeningsvoorschriften
 • Interne eisen/de eisen van artikel 261 sv
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met de interne eisen/eisen art 261 sv (mbt geldigheid dagvaarding)?
Het belangrijkste gedeelte van de dagvaarding is de tenlastelegging. Dit bevat de beschuldigingen van de OvJ tegen de verdachte. De OvJ legt zo van tevoren vast waar het op de zitting om zal gaan.

Art 261 sv stelt een aantal mimimu eisen aan de tenlastelegging
Rapporteer
Art 261 sv stelt een aantal mimimu eisen aan de tenlastelegging:
 1. Feit;
 2. Tijd;
 3. Plaats;
 4. Wettelijke voorschriften;
 5. Omstandigheden;
Rapporteer
Wat is partiële nietigheid?
Als er meer strafbare fieten in de tenlastelegging staan, zal door het ontbreken van een tijd of plaats de dagvaarding niet nietig worden verklaar voor de feiten die wel volgens de regels zijn opgenomen (de dagvaarding wordt dus voor een deel  nietig verklaard)
Rapporteer
De tweede formele rechtvraag;
Bevoegdheid van de rechter

De vraag naar de competentie van de rechter; welke rechter is bevoegd kennis te nemen van de zaak?

Er wordt hierbij een onderderscheid gemaakt tussen;
 • Absolute competentie
 • Relatieve competentie
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart