Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'onderzoek', 'feit' en 'ovj', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over onderzoek, feit, ovj

Sv noemt over het algmeene lsechts de afzonderlijke onderzoeksfasen die tezamen het voorbereidend onderzoek vormen;
 1. Verkennend onderzoek (art. 126gg-126ii SV) (wordt verder niet veel op in gegaan, buiten beschouwing laten)
 2. Opsporingsonderzoek
  • onder verantwoordelijkheid van OvJ wordt onderzoek ggdaan naar aanleiding van een redelijk vermoeden dat er een strafbaar feit is begaan. (enige voorbereidende onderzoek)
Rapporteer
Wat is proactief onderzoek?
Onderzoek dat wordt uitgevoerd op eht moment dat ernog geen verdenking bestaat. (126o-126z Sv)
Rapporteer
Controle en opsporing gaan vaak samen hand in hand.

Daarbij zijn twee soorten situaties te onderscheiden;
 1. Er wordt een feit geconstateerd dat strafbaar is gesteld in de wet op grond waarvan werd gecontroleerd;
  • VB: neit goed kunnen besturen vd auto dus een alcoholcontrole
 2. Er wordt een feit geconstateerd dat strafvaar is gestel din een andere wet dan op grond waarvan werd gecontroleerd
  • VB: wapen aangetroffen tijdens alcoholcontrole
  • Sprake van voortgezette toepassing van bevoegdheden
Rapporteer
Wanneer opsporingsambtenaren op de hoogte zijn geraakt van bepaalde verdachte feiten of omstandigheden vindt de aanvang van onderzoek plaats.

Hoe kan dit (dmv wat? )
Bijv. Door klacht, aagifte, melding of tip die is binnengekomen bij politie. (zie hfd 8 voor uitwerking)
Rapporteer
Het OM als leider opsporingsonderzoek;

De verantwoordelijkheid voor alle opsporingsactiviteiten, ongeacht door welk type opsoringsambtenaar berust bij de OvJ (art. 132, 148 lid 2 en 12 politiewet)

De OvJ is zelf ook belast met de opsporing, sommige handelingne kunnen uitsluitend door hem worden verricht;
 1. Benoemen van deskundigen voor bepaald onderzoek (art. 150 sv)
 2. DNA-odnerzoek laten uitvoeren in opsporingsfase (art. 151a SV)
Rapporteer
Opsporingsbevoegdheden zijn vaak ingrijpende handelingen en zijn onder te verdelen in;
 1. Bevoegdheden ten aanzien van personen
 2. Bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen
 3. Steunbevoegdheden
 4. Bijzondere opsporingsbevoegdheden

(zie boek voor verder HFD8)
Rapporteer
Dec rechtbank kan op twee manieren een einde maken aan een voorlopige hechtenis (bewarenstelling + gevangenhouding):
 1. Schorsen (art. 80 sv)
 2. Opheffen (art. 69 sv)
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart