Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'ovj', 'transactie' en 'vervolging', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over ovj, transactie, vervolging

Wat is het opportuniteitsbeginsel (art 167 lid 2 sv)?
De OvJ heeft in alle strafzaken de keuze om van vervolging af te zien, deze vrijheid in de vervolgingsbeslissing wordt het opportuniteitsbeginsel genoemd.

De OvJ mag in alle gevallen op grond van beleidsmatige overwegingen de opportuniteit (wenselijkheid) van een vervolging beoordelen (art. 167 sv).

Hierbij zijn de volgende factoren van belang;
van willekeur mag nooit sprake zijn,
en het brengt de verplichting met zich mee dat er een consequent en toetsbaar vervolgingsbeleid wordt gevoerd.
Rapporteer
Welke verschillende soorten sepot zijn er;
 • Technische sepot
 • Beleidssepot
Rapporteer
Wat is technische sepot?
Het is hier eenvoudig weg niet mogelijk om te vervolgen door bijvoorbeeld gebrek aan bewijs (art. 342 lid 2) of doordat de officier geen vervolgingsrecht heeft. Bijvoorbeeld voor verdachten jonger dan 12 jaar (=vervolgingsbeletsel).
Rapporteer
Bij een schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde heeft de OvJ eveneens geen vervolgingsrecht.

De belangrijkste zijn;
 1. Schending van het gelijkheidsbeginsel
 2. Schending van het vertrouwensbeginsel
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met schending van het gelijkheidsbeginsel?
Indien er in verglijkbare gevallen een ongerechtvaardigdverschil in strafvordelijke benadering bestaat.
 • Politiesepot; politie besluit om van een bepalad geval onrechtmatig verder geen werk te maken (speldenprikken-beleid)
 • Sepot OvJ: de OVJ besluit van een bepaald geval onrechtmatig geen werk te maken.
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met schending van het vertrouwensbeginsel?
Wanneer de overheid zich niet houdt aan de geschepte verwachtingen.

Vertrouwensbeginsel houdt in dat de verdachtenn als algemen regel de overheid in redelijkheid moetne kunnen houden aan verwachtingen die zij heeft opgewekt.
Kan gaan om; toezeggingen OM, geplubliceerd vervolgingsbeleid en in sommige gevallen; toezeggingen derde (bijv. Politieagent)
Rapporteer
Wat is een transactie (art. 74 sr)?
Een sepot waarbij als voorwaarde de betaling van een geldbedrag wordt gesteld.
Rapporteer
Wat zijn de voorwaarden voor een transactie?
 1. Mag slechts op overtreding of misdrijf waarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf is gesteld;
 2. Als de OvJ weet dat de zaak nooit op een veroordeling zal uitlopen, mag hij geen transactie voorstellen
  • Transacties zijn nooit geval in technisch sepot, alleen beleids
  • Anders moet OvJ onvoorwaardelijk seponeren
Rapporteer
Wat is strafbeschikking (art 257a Sv)?
Het begin van vervolging. Straffen en maatregelen kunnen woren opgelegd door de OvJ, zoals; taakstraf, geldboete, onttrekking aan het verkeer, schadevergoeding en ontzetgging van de rijbevoegdheid.
Rapporteer
Verschillen transactie en strafbeschikking:
 1. Verdachte kan transactie weigeren, waarna OvJ naar rechter moet gaan om verdachte alsnog te verhoren
  • Verdachte kan strafbeschikking niet weigeren (als v dan niet eens is, moet hij zelf naar de rechter)
 2. Met een transactie kan alleen een geldboete of taakstraf worden opgelegd
  • Strafbeschikking ook andere straffen mogelijk
 3. Een transactie kan leiden tot 'voorkomen' van vervolging (schuld van verdachte wordt formeel niet vastgesteld)
  • Strafbes hikking geldt wel als een daad van vervolging (de schuld van de verdachte wordt hierdoor formeel vastgelegd
Rapporteer
Vervolgingsbeleid;
In art 167 sv vloeit de discretionaire bevoegdheid van het OM ten aanzien van de vervolginsbeslissing;
 1. Er mag geen sprake zijn van willkeur;
 2. Er moet een consistent beleid worden uitgevoerd;
 3. Gelijke gevallen moeten min of meer gelijk behandeld worden --> eenvormigheid in zijn reactie
Rapporteer
Met betrekking tot vervolgen worden twee situaties onderscheiden;
 1. Een verdachte mag verwachten dat een vervolging tegen hem zal worden gestart
 2. Er is reeds sprake van een vervolging geweest, maar het is niet zeker dat deze zal worden voortgezet
Rapporteer
Door vervolgingsmonopolie OM heeft zij een machtige positie, daarom zijn er de volgende rechterlijke controlemechanismen;
 1. Bezwaarschriftprocedure tegen een dagvaarding (art. 250, 250a, 262 sv)
 2. Bezwaarschriftelijkeprocedure tegen uitblijven van een dagvaarding (art 12 sv)
Rapporteer
Wanneer de Minister V&J zijn aanwijzing aan het OM geeft moet het de volgende stukken bevatten;
 1. De voorgenomen aanwijzing;
 2. De zienswijze van het college van Procureur-Generaals;
 3. De uiteindelijke aanwijzing
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart