Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'uitvoering', 'begin' en 'dader', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over uitvoering, begin, dader

Wat wordt verstaan onder de subjectieve theorie (begin van uitvoering)?
Indien er handelingen worden verricht waaruit blijkt dat men naar voltooiing van het misdrijf streeft, is er sprake van begin van uitvoering.
 1. Begin van uitvoering van het voornemen;
 2. De nadruk ligt op de intentie van de dader;
 3. Uit zijn handelen blijkt een misdadige wil
Rapporteer
Wat wordt verstaan onder de objectieve theorie?
Indien de gedraging daadwerkelijk een begin vormt van een misdrijf, dus bij het bestaan van een direct gevaar, is er sprake van begin van uitvoering.
 1. Begin bij uitvoering van het misdrijf;
 2. De nadruk ligt op de handelingen van de dader;
 3. De voltooiing van het feit is dichter genaderd dan bij de subjectieve theorie. 
Rapporteer
Wat gaf de HR voor nieuw criterium om te bepalen wanneer sprake is van begin van uitvoering, in het Cito-Arrest?
'Of een gedraging naar de uiterlijke verschijningsvormen van een gedraging moet worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf'
Rapporteer
Wat is een negatief variatie-arrest op het Cito-arrest?
Het grenswisselkantoor
Rapporteer
Wat voor invloed heeft arrest Grenswisselkantoor?
Hierin leidde de toepassing van het criterium tot de conclusie dat de handelingen van de verdachte juist geen begin van uitvoering opleverde. Dit arrest brengt het bereik van het pogingscriterium zoals geformuleerd in het Cito-arrest in beeld.
Rapporteer
Wat is een absoluut ondeugdelijke poging?
Iemand streeft naar het plegen van een strafbaar feit, maar het gebruikte middel of object maakt het slagen van de poging in alle gevalle onmogelijk, het gebeurt op zodanige wijze dat er nooit een reëel gevaar voor het slagen van het misdrijf aanwezig is.

De volgende voorbeelden zijn dus niet strafbaar;
 • Iemand proberen te vergiftigen met een middel dat niet giftig blijkt te zijn
 • Een lijk van het leven beroven (als je niet weet dat de persoon al overleden is)
Rapporteer
Wat is een relatief ondeugdelijke poging?
Het middel of object is onder normale omstandigheden geschikt om te komen tot voltooiing, maar door min of meer toevallige omstandigheden blijft die voltooiing uit.

Voorbeelden van wel strafbare pogingen zijn;
 • Het beroven van een geldwagen die toevallig leeg is;
 • Iemand proberen te vergiftigen met een giftig middel, maar een te kleine hoeveelheid te gebruiken (wel juiste middel)
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met vrijwillige terugtred (art. 46 b Sr)?
Indien het besluit van de verdachte om (vrijwillig) niet verder te gaan met de uitvoering wordt genomen op grond van een nieuwe afweging van dezelfde (externe) omstandigheden, bijv. Door ; plotseling opkomen berouw, niet meer verder durven, minder lef hebben dan je dacht.

BIj vrijwillige terugtred is de verdachte niet strafbaar. De wil van de dader geeft hier dus de doorslag.

Hiervan is geen sprake als die wil niet meer in vrijheid tot stand komt, maar de dader onder invloed van (voor de dader) nieuwe externe factoren ijn wil vormt, die hem min of meer dwingen om de poging te staken.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart