Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verdacht', 'raadsman' en 'onderzoek', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verdacht, raadsman, onderzoek

Wat zijn de taken van het openbaar ministerie (OM)?
 1. De beslissing nemen of een zaak aan een rechter wordt voorgelegd (art. 9 sv);
 2. Belastend materiaal verzameld hebben;
 3. Bepaalde leden van het OM zijn aangesteld als opsporingsambtenaar;
 4. Verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek;
 5. De uitspraak van een rechter ten uitvoering leggen (art. 553 Sv)
Rapporteer
Wat is een landelijk parket?
Voor de aanpak van de (internationale) georganiseerde criminaliteit. Hier werken de officieren van Justitie onder leiding van de hoofdofficier van justitie.
Rapporteer
Wat is het functioneel parket?
Voor de opsporing en vervolging van milieudelicten, economische delicten en fraude. Hier werken de de officieren van Justitie onder leiding van de hoofdofficier van justitie.
Rapporteer
Rechter-commissaris/ raadsheer-commissaris (RG)
Een rechter die slechts deelneemt aan het onderzoek dat aan de zitting voorafgaat.
Zijn eigen bevoegdheden worden door de wet toegekend gekregen.
Hij is ook onmisbaar bij de uitoefening van bepaalde opsporingsbevoegdheden (opsporingsonderoek)

Bijv. Zijn toestemming is vereist voro de doorzoeking van een woning ter beslagneming (art. 97 lid 2 sv)
Daarnaast is hij tevens het centrale figuur tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. (type onderzoek dat allen in ingewikkelde zaken plaatsvindt)
Rapporteer
Wie is politiek verantwoordelijk voor het OM?
De minister van veiligheid en justitie
Rapporteer
Wat is recht op bijstand?
Art. 28 sv en art. 6 lid 3 sub c EVRM;
Het (mensen)recht van de verdachte om zelf een advocaat e kiezen die als zijn raadsman zla optreden. Niet iedere verdachte zal echter een zelfgekozen raadsman hebben( art. 38 en 39 sv)>
Rapporteer
In sommige gevallen kan aan de verdachte die geen raadsman heft daaromeen raadsman worden toegevoegd.

De belangrijkste sitauties waarbij een verdachte in aanmerking kan komen voor deze toevoeging (rechtsbijstand van overheidswege) zijN;
 1. De verdachte is niet van zijn vrijheid beroofd (dus geen automatische toevoeging van raadsman, maar verdachte kan hier wel om verzoeken (art. 42 lid 3 sv)
 2. De verdachte wordt door politie opgehouden voor onderzoek
 3. De verdachte is in verzekering gesteld
Rapporteer
Verloop van onderzoek ter terechtzitting:
 1. Voorzitter van de rechtbank confronteert de verdachte met de meest relevante stukken uit het dossier en vraagt de verdachte naar zijn visie op het gebeurde;
 2. De OVJ houdt zijn requistoir (rede waarin hij aangeeft wat volgens hem de uitspraak vd rechtbank moet zijn en welke straf zou moeten worden opgelegd)
 3. De raadsman houdt zijn pleidooi (zijn opvatting over de zaak en zijn reactie op requisitoir)
 4. De OVJ geeft zijn repliek (reactie pleidooi)
 5. De raadsman geeft zijn dupliek (reactie repliek)
Rapporteer
Alleen als voldaan is aan de bestanddelen van de bevoegdheid verleende norm, mag de bevoegdheid worden uitgeoefend.

Deze kennen ten minste drie soorten bestanddelen:
 1. Handeling (welke handeling mag worden verricht)
 2. De bevoegde (door wie mag de handeling worden verricht)
 3. De bevoegdheids-voorwaarden (onder welke voorwaarden is de bevoegde gerechgigd die handeling te verrichten)
Rapporteer
De verschillende fasen van een strafzaak vanaf het begin van een onderzoek door de politie tot aan de uiteindelijke tenuitvoerlegging van een veroordelend vonnis, bestaan uit;
 1. Opsporingsonderzoek (voorbereidend onderzoek, sepot art. 167 sv)
 2. Onderzoek ter terechtzitting (eindonderzoek)
 3. Rechtsmiddelen (eindonderzoek)
 4. Tenuitvoerlegging
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart