Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verdacht', 'tenlastelegging' en 'feit', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verdacht, tenlastelegging, feit

Wat is externe openbaarheid?
De publieke toegankelijkheid van het strafproces;
Rapporteer
Er is een verschuiving in de rol van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting ten opzichte van het voorbereidend onderzoek

Dit is te zien aan de volgende punten;
 1. De verdachte is nu een procespartij die zich mag verdedigen ipv het onderwerp van het onderzoek dat hij tijdens voorbereidend onderzoek was
 2. Equality of arms; er is nu processuele gelijkheid tussen de verdachte en de OvJ
  • Bijv. Verdachte mag nu net zoals de OvJ getuigen opgeven, vragen stellen aan getuigen en verzoeken om aanhouding van de zitting of om schorsing van de voorlopige hechtenis
 3. Houding OM tegenover verdachte bij voorbereidend onderzoek was inquisitoir (onderzoekend)
  • Houding OM tegenover verdachte bij onderzoek ter terechtzitting is accusatoir (beschuldigd)
Rapporteer
Kenmerken onderzoek ter terechtzitting;
 • Verificatie-karakter
 • Materieel onmiddellijkheidsbeginsel
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met het materieel onmiddellijkheidsbeginsel?
 • De zittingsrechter raadpleegt voor het bewijs de meest authentieke bron (het materieel onmiddelijkheidsbeginsel houdt in dat de rechter tijdens het OtT alleen authentieke bronnen mag gebruiken)
  • bij getuigen en deskunidgen zit er nog een schakel tussen omdat de rechter in hun geval kennisneemt vd schriftleijke verklaringen die (door een ander) zijn opgemaakt
  • In de meeste gevallen is dit niet problematisch, behalve in ingewikkelde zaken met ontkennend eof zwijgende verdachte, daar kan het nodig zijn dat de rechter de getuige zelf hort.
Rapporteer
Verschillen tussen buitenlandse rechtssystemen en Nederlandse rechtssysteem;
 1. Rol strafrechter
  • In buitenland vervullen rechters lijdelijke rol(procesbeaker, hij ziet slehcts controlerend toe en onderneemt actie als regels vd procedure worden geschonden)
  • In NL vervult de rechter een actieve rol; namelijk leider in de zitting (ondervraagt bijvoorbeeld zelf verdachte)
 2. Lekenrechtspraak;
  • In sommige buitenlandse rechtssytemen (VS/BE) is er een lekenjury die uiteindleijk bewijs en/of kwalificatiebeslissing neemt
  • in Nl alleen rechtspraak door professionele rechters die voorafgaand het procesdossier (meestal) doornemen
Rapporteer
Voorafgaand aan het OtT stuurt OvJ de verdachte een dagvaarding (schriftelijke mededeling dat verdachte terecht moet staan voor de strafrechter)

Een dagvaarding heeft 4 functies;
 1. Aanduiden vd persoon vd verdachte;
 2. Oproepen van de verdachte omt e verschijnnen voor de rechter op de aangegeven plaats en op het aangegeven tijdstip;
 3. Beschuldigen van de verdachte;
 4. Informeren van de verdachte omtrent een aantal strafprocessuele rechten die hem toekomt
Rapporteer
Het hart van de dagvaarding wordt gevormd door de tenlastelegging.

De wet stelt eisen aan de manier waarop de tenlasteleggingen worden opgesteld, zo moet de tenlastelegging het volgende bevatten;
 • Pleegdatum
 • Pleegplaats
 • De strafbare gedraging
 • Delictsomschrijving
Rapporteer
Wat is een enkelvoudige tenlastelegging?
Een tenlastelegging waarop maar één strafbaar feit is vermeld
 • het probleem hier is dat als dit ene feit niet bewezen kan worden, de verdachte vrijuit gaat
Rapporteer
Wat is een primair-subsidiaire tenlatelegging?
Een tenlastelegging met een strafbaar feit waarvan de verdachte in de eerste plaats (=primair) wordt verdacht die wordt gevolgd door een feit dat een vangnet vormt, namelijk waarvan de verdachte in de tweede plaats (=subsidiair) wordt verdacht
 • Dit owrdt veel gebruikt bij delicten die een opzettelijke en een culpoze vairant hebben
 • het vloeit voort uit het feit dat de rechter is gebonden aan de tenlastelegging en geen strafbaar feit mag 'inlezen' (art 350 sv)
Rapporteer
Wat is een cumulatieve/meervoudige tenlastelegging?
Een tenlastelegging waarop meerdere strafbare feiten van de verdachte tot uitdrukking komen,
 • het zijn in principe losse strafzaken die in één zaak achter elkaar worden behandeld
  • Het hjoeven niet allemaal soortgelijke feiten te betreffen
Rapporteer
Wat is een alternatieve tenlastelegging?
Deze tenlastelegging geeft de rechter de vrije keuze om één van de twee feiten bewezen te verklaren zonder het andere tenlastegelegde feit in onderzoek te nemen.
 • De beide feiten hebben in dit geval als het ware een gelijke status
 • Het verschil met primair-subsidiar is dat de OvJ dar aangeeft dat de rechter eerst moet kijken of het primaire feit kan worden bewezen, en pas als dit niet mogelijk is, wordt er bezien of het subsidiair ten laste gelegde feit voor bewezenverklaring in aanmerking komt
Rapporteer
Voorbereiding rechters voor de zitting;
 • Bestuderen strafdossier door rechters zodat zij volledig geïnformeerd is over alle aspecten van de zaak;
 • Vooroverleg tussen rechters over organisatorische kwesties is een mogelijkheid (komt in praktijk nauwelijks voort)
Rapporteer
Wat zijn prelimiaire verweren?
Het kan zo zijn dat er volgens de raadsman een probleem bestaat uit de voorvragen van rt 348 sv.
Het is in dit geval onhandig om het hele onderzoek ter terechtzitting te voltooien

 • Na de ondervragen vd verdachte zoals bedoeld in art 273 sv, kan de raadsman opstaan en het woord vragen om vervolgens een prelimiair verweer te voeren
 • De rechtbank zal direct hierna beraaslagen over de haalbaarheid


Let op!
Indien het prelimiaire verweer niet op tijd is gedaan óf er niet genoeg informatie beschikbaar is, wordt er pas tijden de einduitspraak over het verweer beslist
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart