Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verdediging', 'noodweerexces' en 'voorschrift', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verdediging, noodweerexces, voorschrift

Wat zijn atypische delicten?
Wederrechtelijkheid of culpa staan in de delicstomschrijving en zijn dus bestanddelen. Door het vervullen van de delictsomschrijving wordt wederrechtelijk en soms tevens verwijtbaar gehandeld.
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met schulduitsluitingsgrond Noodweerexces (art 41 lid 2 Sr)?
Er kan pas sprake zijn van noodweer als de noodzakelijke verdediging voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Een verdediging tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanval is gerechtvaardigd indien er geen redelijk alternatief voor de de verdediging (subsidiariteit) en er geen wanverhouding bestaat (proportionaliteit) tussen de aanval en de gebruikte verdediging.

Noodweerexces;
Een overschrijding van de grenzen van proportionele verdediging onder invloed van de door de aanval veroorzaakte emoties is vergeeflijk. Disproportionele verdediging is altijd wederrechtelijk, maar ingeval van noodweerexces niet verwijtbaar.   
Rapporteer
Wat wordt bedoeld  met de vereiste 'Dubbele causaliteit' van schulduitsluitingsgrond Noodweerexces?
was er sprake van een hevige gemoedsbeweging die de disproportionele verdediging heeft veroorzaakt en is die hevige gemoedsbeweging op haar beurt veroorzaakt door de aanranding?

 1. De hevige gemoedsbeweging moet zijn veroorzaakt door de aanval/aanranding;
 2. De overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging moet veroorzaakt zijn door deze hevige gemoedsbeweging 
Rapporteer
Waarom wordt noodweerexces ingedeeld bij schulduitsluitingsgrond?
Het is niet gerechtvaardigd om bij een verdediging de grenzen van het redelijke te overschrijden, maar het is wel begrijpelijk.
Rapporteer
Wat is intensief noodweerexces?
Een disproportionele verdediging die zijn oorsprong vindt in de intensiteit van de verdediging. De kracht waarmee de verdediging wordt ingezet staat niet in de verhouding tot de (kracht van de aanval)
  • Bijv. Karatetrap tegen het hoofd als onmiddellijke reactie op eenvoudige stomp op de schouder
Rapporteer
Wat is extensief noodweerexces?
Een disproportionele verdediging die zijn oorsprong vindt in de (langere) duur van de verdediging.
 • Bijv. Iemand die blijft doortrappen ook al ligt de aanvaller al weerloos op de grond
Rapporteer
Wat is klassiek noodweerexces?
Een noodsituatie moet bestaan op het moment dat de verdediging wordt ingezet en er bestaat een noodzaak tot verdedigen.
Ten tijde van de verdediging bestaat een noodsituatie.
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met de schulduitsluitingsgrond psychische overmacht (art. 40 sr)?
'Een van buiten komende drang waaraan men redelijkerwijs geen weerstand kan of behoeft te bieden'

Het gaat hier niet om absolute overmacht, maar om een psychische druk; deze moet van zodanige aard en gewicht zijn dat hierdoor de wilsvrijheid wordt aangetast.

!! Gaat dus bij psychische overmacht vooral om of er toegegevne mag worden aan een bpeaalde psychsiche druk en de aard van deze druk.
Bij psychische overmacht wordt gekeken naar de verhouding tussen de uitgeoefende druk en het gepleegde delict.
Rapporteer
Wat zijn de eigenschappen van een bevoegd ambtelijk bevel?
 • De afweging tussen het te dienen belang en het door het bevel geschonden belang ligt in beginsel in de handen van hem die beveelt
 • Sprake zijn van zeggenschapsrelatie (bijv. Politieagent die burger opdracht geeft)
 • Gedraging is niet wederrechtelijk
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met rechtvaardigingsgrond 'wettelijk voorschrift'? (art. 42 Sr)?
Niet schuldig is hij die de strafwet overtreedt ter uitvoering van een wettelijk voorschrift (bijv. Politieagent die verdachte meeneemt naar bureau).

Bij het voorbeeld is er sprake van beroving van vrijheid (at. 282 sr) maar de agent handelt ter uitvoering van een wettelijk voorschrift (art. 53 of 53 Sv)
Rapporteer
Wat zijn de eigenschappen van een wettelijk voorschrift?
 1. Heeft betrekking op handelingen die verricht worden om de wet te dienen, maar tegelijkertijd in strijd is met de (straf)wet;
 2. In de meeste gevallen is de uitvoering van een wettelijk voorschrift in handen van ambtenaren (maar het is niet tot hen beperkt)
 3. Ook hier gelden de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit
Rapporteer
Wat zijn eigenschappen van de schulduitsluitingsgrond 'ontoerekeningsvatbaarheid'?
 1. Rechter beslist of er sprake is van ontoerekeningsvatbaarheid (wel advies door gedragsdeskundigen);
 2. Het strafbare feit wordt gepleegd door een drang die veroorzaakt wordt door interne factoren;
 3. In gevallen van ontoerekeningsvatbaarheid is de einduitspraak ontslag van alle rechtsvervolging (als verwijtbaarheid een element is), maar de rechter kan wel TBS opleggen of plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis eisen.
Rapporteer
Wat is verontschuldigbare dwaling?
De dader heeft iets niet geweten en behoefde het ook niet te weten.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart