Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verklaring', 'verdacht' en 'waarnemingen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
467 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verklaring, verdacht, waarnemingen

Het verschil tussen het tenlastegelegde feit en een schulduitsluitingsgrond;
 1. Het tenlastegelegde moet worden bewezen, terwijl de schulduitsluitingsgrond slechts aannemelijk gemaakt hoeft te worden;
 2. Het bewijs van het tenlategelegde door de OvJ aangedragen, terwijl de strafuitsluitingsgrond door d everdediging aannemlijk moet worden gemaakt.
Rapporteer
Bij de beantwoording van de bewijsvraag  worden vier deelvragen beantwoord;
 1. Is er bewijsmateriaal voor het ten laste gelegde?
 2. Wordt het bewijsmateriaal toegelaten als bewijsmiddel?
 3. Zijn er voldoende bewijsmiddelen om tot een bewezenverklaring te kunnen komen?
  • Voldoet de bewezenverklaring als geheel aan de bewijsminimumregels?
  • Wordt ieder onderdeel van de bewezenverklaring door ten minste één bewijsmiddel bewezen?
 4. Is de rechter overtuigd dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan?
Rapporteer
Wat zijn feiten van algemene bekendheid?
Niet alles hoeft bewezen te worden. Feiten en omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs (art 339 lid 2 sv).
Rapporteer
Wat wordt verstaan onder 'eigen waarneming vd rechter'(art 340 sv)?
Wanneer de rechter tijden het OtT zelf waarnemingen doet, wordt gesproken van een eigen waarneming;
  • Bijv. De waarneming van voorwerpen of fragmenten die tijdens de terechtzitting worden gepresenteerd
 • Het zelf waarnemen van een verklaring die afgelegd wordt, behoort hier niet onder
 • het mag niet gaan om waarnemingen buiten het onerzoek ter terechtzitting.
  • Somis het toch nodig om waarnemingen buiten de rechtszaal t e doen, er is dan mogelijkheid om het OtT te verplaatsen --> schouw verrichten (art 318 sv)
Rapporteer
Wat wordt verstaan onder 'verklaring verdachte' (art 341 sv)?
De verklaring moet gaan om feiten en omstandigheden die hem 'uit eigen wetenschap' bekend izjn. Dus eigen waarnemingen en ondervindingen van de verdachte zelf.
Rapporteer
Mogelijkheden van de rechter met betrekking tot de verklaring van de verdachte;
 • Vrije selectie en waardering van het bewijsmateriaal
 • Splitsing van de verklaring
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met 'vrije selectie en waardering van het bewijsmateriaal'?
Wanneer de verdachte tegenstrijdige verklaringen of een nieuwe verlaring aflegt is de rechger vrij om te kiezen welke verklaring hij wil gebruiken.
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met splitsing van de verklaring?
Slechts een gedeelte vand e verklaring wordt in dit geval gebruikt, maar dat mag alleen als er dan geen sprake is van denaturering.
Rapporteer
Verklaring van de getuige (art 342 sv);
Moet gaan om feiten en omstandigheden die hem 'uit eigen wetenschap' bekend zijn (dus eigen waarnemingen en ondervindingen). Een vermoeden mag niet voro bewijs worden gebruitk, tenzij deze onderbouwd wordt op basis van feiten en omstandigheden.

Getuigen die ter zitting ondervraagd worden, moeten worden beëdigd.
Rapporteer
Verklaring deskundige (art 343 sv);
Alleen wanneer een deskundige tijden shet onderzoek ter terechtzitting een verklaring aflegt, wordt deze aangemekrt als de verklaring van een deskundige als beoeld in artikel 343 sv. Meestal zijn verklaringen van deskunidgen schriftelijk, maar in dit geval gaat het om de verklaring die tijdens de terechtzitting wordt afgelegt.  (in dat geval beëdigd worden als deskundige (art 51m lid 2 sv)
Rapporteer
In het geval dat het bewijsmateriaal onrechtmatig is verkeregen zijn dt de volgende mogelijkheden voor de rechter (359a sv);
 1. Strafvermindering;
 2. Bewijsuitsluiting;
 3. Niet-ontvankelijkverklaring van de OvJ
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met 'fruits of the poisonous tree'?
Ook de indirecte resultaten van onrechtmatig optreden kunnen uitgesloten worden.
 • Bijvoorbeeld bekentenis na onrechtmatig gevonden bewijs tijdens huiszoeking
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart