Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'hulp', 'vermindering' en 'problemeneen', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over hulp, vermindering, problemeneen

Wat is de huidige situatie van infectieziekte door wereldwijde vaccinatieprogramma’s?

 • pokken komen  helemaal niet meer
 • polio veel minder voor
 • Mazelen en neonatale tetanus maken minder slachtoffers
Rapporteer
Wat zijn de belangrijke werelwide beleiden en doelen?

 • Om vermindering van ziekten te bewerkstelligen wordt er ook aandacht gericht op de gezondheidssystemen.
 • Armere landen zelf oplossingen te laten bedenken voor problemen
 • een goede overdracht van kennis naar beleid en praktijk op ministeries
 • Toegang tot zorg voor iedereen gelijk
 • het opleiden en behouden van personeel
 • Internationale samenwerking heeft al tot veel goede dingen geleid, bijvoorbeeld bij de vermindering van kindersterfte.
 • Internationale hulp is noodhulp na rampen (felaket) of conflicten, maar ook structurele hulp met vaak een medische element
Rapporteer
Wat zijn de drie grote killers?
 • HIV/aids
 • Tuberculose
 • Malaria
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart