Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'levensverwachting', 'transitie' en 'epidemiologische', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over levensverwachting, transitie, epidemiologische

Hoi is de levensverwachting verandered sinds 1850, in 150 jaar in Nederlands?

Vanaf 1850 is in 150 jaar de levensverwachting in Nederland verdubbeld.
De stijging is alleen onderbroken door een influenza-epidemie in 1918 en de WOII.
Rapporteer
Hoe is demografische transitie vanaf 1950?

Vanaf 1950 kwam er ongelijkheid in levensverwachting bij mannen en vrouwen door meer hart- en vaatziektes bij mannen.
De toename was
 • eerst gevolg van de daling van sterftecijfer,
 • later gevolg van de daling van geboortecijfers.

Deze veranderingen heten demografische transitie.
Rapporteer
Hoe is het met Epidemiologische transitie?

Epidemiologische transitie wil zeggen dat er verandering is in doodsoorzaken.
 • tot 1875: Eerst waren er vooral epidemieën en hongersnood,
 • 1875-1920: het tijdvak van afnemende pandemieën (period of declining pandemics)
 • 1920-1970: degeneratieve en door de mens veroorzaakte aandoeningen (degenerative and man-made diseases)
 • De levensverwachting neemt toe omdat de huidige belangrijkste doodsoorzaken (kanker, hart- en vaatziektes) op latere leeftijd ontwikkelen.
Rapporteer
Wat is de resultaat van Thomas McKeown onderzoek?

De sociaalgeneeskundige Thomas McKeown heeft onderzocht dat de snelle sterftedaling door minder sterfte door infectieziektes, niet te wijten is aan betere gezondheidszorg, maar
aan verbeteringen van de hygiëne en toegenomen welvaart. Daarbij veranderde het voedings- en bewegingspatroon en het tabakgebruik, waardoor de incidentie van hart- en vaatziektes toenam.

Kritiek op McKeown was dat de gezondheidszorg wel degelijk invloed heeft gehad op de levensverwachting, want
 • de gezondheidszorg ontdekte dat slechte hygiëne samengaat met ziekte.
 • Verder is uit onderzoek gebleken dat invoering van medische interventies wel degelijk enige invloed gehad heeft op het sterftecijfer, zoals de invoering van antibiotica.
Rapporteer
Wat is de 4e fase van epidemiologische transitie?

Men verwachtte rond 1970 dat de levensverwachting een plateaufase had bereikt. Echter nam door
 • uitstel van degeneratieve ziektes naar oudere leeftijden,
 • de daling sterfte van ischemische hartziektes
 • het voorkomen van ongevalletsels
het sterftecijfer nog steeds af.

(4e fase van epidemiologische transitie)
Rapporteer
Wat is de 5e fase van epidemiologische transitie?

De 5e fase wordt ook verwacht, omdat
 • infectieziektes niet uitgeroeid (exterminated) worden
 • de resistentie tegen antibiotica toeneemt.
 • Tuberculose heeft al multiresistente stammen,
 • HIV/aids wordt razendsnel verspreid
 • meer micro-organismen gaan van dier over op mens (SARS)
Rapporteer
Waar ligt De levensverwachting bij geboorte in Nederland ten opzichte van de middenmoot van de EU?
 • De levensverwachting bij geboorte in Nederland ligt rond/onder de middenmoot van de EU.
Rapporteer
Waardoor is gezonde levensverwachting gestegen?
 • betere behandeling van ziektes
 • betere hulpmiddelen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart