Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'preventie', 'gezondheidsbescherming' en 'interventie', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over preventie, gezondheidsbescherming, interventie

Wat is noodzakelijk om een goede preventie?

Voor juiste preventie moet er inzicht komen in
 • besmettelijkheid
 • risicofactoren door een bepaalde levenstijl.
 • Door preventie zijn enkele ziektes gereduceerd of vrijwel helemaal verdwenen (cholera, difterie).
Rapporteer

Hoe is het met planmatige aanpak om een preventieprogramma op te zetten?

 1. Er wordt eerst een epidemiologische analyse gemaakt, waarbij de risicofactoren voor ziektes geïdentificeerd worden en er gekeken wordt of die te beïnvloeden zijn.
 2. Dan analyseert men de (gedrags)determinanten van blootstelling aan de risicofactoren, zoals sociaal economische status.
 3. De volgende fase is het ontwikkelen of kiezen van een interventie, waarbij ook de uitvoerbaarheid (practicality) getest moet worden en de effectiviteit.
 4. Na implementatie vindt er procesbewaking (process monitoring) en kwaliteitscontrole plaats.
Rapporteer
Wat zijn de aspecten van gezondheidsbescherming?

 • Onderscheid tussen gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering is niet altijd heel duidelijk.
 • De omgeving heeft verscheidene kanten, namelijk fysieke, chemische, biologische maar ook culturele en psychosociale aspecten.
 • Er worden vaak technische interventies gebruikt, met een regel- en wetgeving (mevzuat) en vaak ook financiële stimuli om de interventie mogelijk te maken. Denk aan het verplichten van valhelmen of het plaatsen van vangrails (crash helmets or the installation of crash barriers).
 • Het bewijs dat gezondheidsbescherming effect heeft, is soms overduidelijk (bij het aanleggen van riolering=kanalizasyon), soms wordt het als overdreven gezien door hoge kosten met weinig risico’s (asbestverwijdering=asbestos removal).
Rapporteer
Wat zijn de gezondheidsbescherming maatregelen?
 • Drinkwater en riolering
 • Voedsel
 • Waren = goods
 • Luchtverontreiniging = air pollution
 • Geluidshinder =Noise pollution
 • Geneesmiddelen
Rapporteer
Wat is Intersectoraal preventiebeleid?

Een eendimensionale gezondheidsbenadering is vaak niet voldoende voor preventie omdat gezondheidsproblemen complex zijn, waarbij factoren niet alleen door de gezondheidssector beïnvloed kunnen worden. Er moet samenwerking en coördinatie zijn met andere afdelingen waaronder het bedrijfsleven. Dit wordt intersectoraal gezondheidsbeleid genoemd
Rapporteer
Wat zijn de voorbeelden  van intersectoraal beleid en maatregelen?

 • Voedselveiligheid dat bewaakt en bevorderd wordt;
 • de aanpak (mucadele) van sociaal economische gezondheidsverschillen
Rapporteer
Waar ligt de voornamelijk de uitdagingen voor primaire preventie?

bij het intersectorale gezondheidsbeleid
Rapporteer
Wat zijn de toekomst doelen voor primaire preventie?

 • Preventie van de jeugdgezondheidszorg en de
 • Preventie van arbeidsuitval (werkloos)
 • Implementatie van bewezen kosteneffectieve preventie-interventies.
 • Evaluatieonderzoek
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart