Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Sda

652 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - SDA

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Inleiding en ethiek

  Dit is een preview. Er zijn 17 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is er met het systematisch proces van wetenschappelijk onderzoek?
  Dit proces is iteratief (herhalend). Uit het onderzoek kunnen immers weer nieuwe onderzoeksvragen voortkomen. Bovendien worden bij het ontwerp van de studie meestal analyses uitgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor het onderzoeksproces, of moet op grond van het ontwerp de onderzoeksvraag bijgesteld worden. Wat vaststaat is dat het verzamelen van data pas kan beginnen als de studie is ontworpen. Op dat moment kan de onderzoeksvraag niet meer aangepast worden
 • Hoe worden de onderliggende principes van beide richtlijnen (Het besef dat het belangrijk was om expliciet aandacht te besteden aan ethiek in onderzoek werd voor het eerst geformaliseerd in 1947. Op basis hiervan werd in 1964 de eerste versie van de Helsinki Declaratie geformuleerd) beschouwd?
  Een basis voor ethische besluitvorming bij wetenschappelijk onderzoek.
 • Het meeste psychologische en onderwijswetenschappelijke onderzoek is niet medisch-wetenschappelijk en valt dus niet onder de WMO. Wat is hierdoor ontwikkeld?
  Een ethische code voor al het sociale en gedragswetenschappelijke onderzoek in Nederland
 • Wat moet er worden gedaan, omdat data de primaire uitkomsten zijn van wetenschappelijk onderzoek?
  Onderzoek moet vergezeld gaan van een datamanagement plan
 • In de praktijk manifesteert een goed datamanagement plan zich in een werkwijze:
  Door vanaf het begin van een project netjes te werken, nauwkeurig alle acties en besluiten en hun onderbouwing bij te houden, en een duidelijke directorystructuur en bestandsnamen te gebruiken is adequate archivering na afloop heel eenvoudig
 • Onder andere door de Stapel-affaire zijn de psychologische wetenschap en de onderwijswetenschappen zich steeds bewuster geworden van 
  De noodzaak van full disclosure
 • Hoe zijn wetenschappelijke bevindingen lange tijd gedeeld
  Door deze te rapporteren in artikelen in wetenschappelijke journals
 • Wat is er tegenwoordig met de journals?
  Zijn digitaal beschikbaar. Bovendien zijn meer en meer journals gratis toegankelijk (Open Access).
 • 1.2 Validiteit en betrouwbaarheid

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betreft de realiteit in kaart brengen?
  Altijd een vertaling van de realiteit naar data in een onderzoek. Daarbij streven we naar een ideale vertaling waarbij de data een accurate representatie zijn van de realiteit. Met andere woorden, we streven naar betrouwbaarheid en validiteit
 • Wat is betrouwbaarheid van een meting?
  De mate waarin bij herhaling hetzelfde resultaat wordt vastgesteld. Anders gesteld: bij betrouwbaarheid gaat het om de stabiliteit van een meetinstrument over herhaalde metingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart