Specifieke groepen - seksueel geweld

4 belangrijke vragen over Specifieke groepen - seksueel geweld

Welke factoren houden verband met de symptomen na seksueel geweld?

 1. De omstandigheden die te maken hebben met de ernst en aard van het geweld. Zoals duur of frequentie, wel of geen penetratie, of er geweld is gebruikt
 2. Relatie met de dader
 3. Leeftijd
 4. Steun en opvang van ouder of verzorger
Rapporteer

Wat is het cognitiefleertheoretische model van PTSS?

Dit model gaat uit van het overweldigende karakter van traumatische ervaringen die opname en integratie binnen bestaande geheugenbestanden onmogelijk maakt.
Informatie geassocieerd met de ingrijpende ervaringen blijft zich aandienen als onverwerkt materiaal dat nog geen deel uitmaakt van het zich ontwikkelend autobiografisch geheugen.
Rapporteer

Wat is vooral in het geding bij seksueel misbruik volgen de moderne psychodynamische theorie?

De hechtingsband
Rapporteer

Wat zijn de verschillende modellen over seksueel geweld?

 1. Multipele dynamische model: Variabelen die samenhangen met de ernst en de aard van het geweld, kindvariabelen& de relatie met de dader en de mate van steun en opvang
 2. Informatieverwerkingsmodel: gaan uit van een tegenwerkende verwerking van het trauma
 3. Ontwikkelingsmodel: stellen dat seksueel misbruik de normale ontwikkeling verstoort
 4. Leertheoretische model: zien de reacties van de slachtoffers als geconditioneerde reacties
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart