Seksualiteit - seksuele levensloop - Senioren (ouder dan 55)

4 belangrijke vragen over Seksualiteit - seksuele levensloop - Senioren (ouder dan 55)

Waar heeft de zogenaamde derde levensfase betrekking op?

De maatschappelijk actieve, doorgaans nog redelijk gezonde senioren (55 tot 75 jaar)

Rapporteer

Waar heeft de vierde levensfase betrekking op?

De groep van 75 jaar en ouder

Rapporteer

Wat is het belangrijkste onderzoek uit de vorige eeuw naar seksualiteit van ouderen?

Duke's longitudinale onderzoek uit de jaren 60, 80 en 90. 

Rapporteer

Wat blijkt vooral uit de ouderen onderzoeken?

Ze zijn heel heterogeen in seksueel gedrag en seksuele belangstelling. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart