Seksuologie - wet onderzoek naar seksualiteit - Klinisch onderzoek

8 belangrijke vragen over Seksuologie - wet onderzoek naar seksualiteit - Klinisch onderzoek

Wat is de evidence-based-benadering?

Het bieden van hulp op basis van de meest actuele stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek in combinatie met klinisch vakmanschap.

Rapporteer

Wat is experimenteel-klinisch onderzoek?

Hierin stelt men bij een klinische steekproef vast wat het effect is van een interventie of manipulatie op (een) afhankelijke variabele(n).

Rapporteer

Wat is het verschil tussen experimenteel onderzoek en quasi-experimenteel onderzoek?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om proefpersonen random toe te wijzen aan condities, omdat er sprake is van aandoeningen die getest worden. Ook kan het lastig zijn om voldoende proefpersonen te vinden voor een conditie, daardoor worden deelnemers niet random geselecteerd. 

Rapporteer

Hoe houdt je de rest van het onderzoek zo nauwkeurig mogelijk, aangezien je niet random hebt geselecteerd?

De onderzoeker kan de verschillen tussen deze groepen deelnemers met betrekking tot de in het onderzoek relevante kenmerken voorafgaand aan de start van de interventie toetsen. 

Rapporteer

Wat is toepassingsgericht onderzoek?

Dit kan tot doel hebben om theoretische bevindingen in levensechte situaties te repliceren, om resultaten van laboratoriumonderzoek te herhalen.
Rapporteer

Wat is het doel van toepassingsgericht onderzoek?

Dit kan dienen om te onderzoeken of in laboratoriumonderzoek of bij streng geselecteerde steekproeven effectief gebleken medicatie ook werkt bij bepaalde seksuele problemen in de alledaagse praktijk, of om de omstandigheden in de klinische praktijk te identificeren waaronder deze resultaten al dan niet gerepliceerd kunnen worden.

Rapporteer

Wat is het belangrijkste verschil tussen klinisch en niet-klinisch onderzoek?

Dit betreft de gevolgen voor de externe validiteit van de onderzoeksresultaten, en daarmee de mate van generaliseerbaarheid ervan naar situaties buiten het onderzoek zelf.

Rapporteer

Wat is het belangrijkste voordeel van klinisch onderzoek?

Het heeft een grotere ecologische realiteitswaarde. De generaliseerbaarheid van het onderzoek wordt aanzienlijk vergroot, omdat  de omstandigheden waarin het onderzoek wordt afgenomen vaak sterk overeenkomt met de dagelijkse klinische praktijk. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart