Seksuologie - wet onderzoek naar seksualiteit - Observationeel onderzoek

6 belangrijke vragen over Seksuologie - wet onderzoek naar seksualiteit - Observationeel onderzoek

Waar richt observationeel onderzoek zich op?

Dit richt zich op de studie van verschijnselen zoals deze in 'natuurlijke' settings kunnen voorkomen. 

Rapporteer

Wat is cruciaal in observationeel onderzoek?

Metingen c.q. observaties moeten worden verricht zonder dat de onderzoeker interventies of andere manipulaties uitvoert die van invloed kunnen zijn op deze variabelen. 

Rapporteer

Hoe kan de onderzoeker trachten de verklarende krachten van het onderzoek te vergroten?

Door met behulp van het nauwgezet selecteren van proefpersonen mogelijk contaminerende variabelen onder controle te brengen. 

Rapporteer

Wat is een voordeel van observationeel onderzoek?

Het heeft een grotere ecologische validiteit, omdat het makkelijker generaliseerbaar is naar gewone situaties.

Rapporteer

Wat zijn de voordelen van longitudinale vormen van observationeel onderzoek naar samenhang boven correlationeel onderzoek op één enkel punt in de tijd?

Dit heeft betrekking op de interne validiteit. 

Rapporteer

Wat is het belangrijkste verschil tussen observationeel/correlationeel en experimenteel onderzoek?

Het betreft gevolgen voor de interne validiteit van de onderzoeksresultaten, en daarmee de mate van vertrouwen die men kan stellen in de interpretatie van de bevindingen. 

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart