Specifieke groepen - parafilieën en aanverwante stoornissen

18 belangrijke vragen over Specifieke groepen - parafilieën en aanverwante stoornissen

Wat zijn de karakteristieken van een parafiele stoornis?

“De meeste mensen met atypische seksuele interesses (parafilia) hebben geen mentale stoornis. Voor de diagnose parafiele stoornis moeten mensen met deze atypische interesses voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het ervaren van lijdensdruk door deze interesse en niet alleen lijdensdruk door maatschappelijke afkeuring van deze interesse

en/of

vertonen van gedrag dat leidt tot lijden, verwonding of dood van een ander of waarbij die ander psychisch of wettelijk niet in staat is tot instemming “
Rapporteer

(parafilieën) prevalentie, diagnostiek en behandeling


zeer weinig bekend maar man vrouw verhouding 30:1, waars begint het in vroege adolescentie. diagnostiek adhv dimensies. behandeling kan bestaan uit CBT, psychoanalyse, hormonale en psychofarmacologische interventies
Rapporteer

Wat is de leertheoretische en sociaal cognitieve benadering op parafilie?


Parafilie is een product van herhaaldelijke koppeling van een orgasme aan een bepaalde stimulus
Rapporteer

Sexual preference hypothesis

eigenschap van iemand om seksueel opgewonden te worden van een bepaalde object categorie. wordt benaderd als een psychologische dispositie of persoonlijkheidstrek (dwz als een samenvattende beschrijving en verklarende voorspeller van iemands gedrag)
Rapporteer

Multiplex paraphilia (Money)

parafilie die meerdere elementen heeft en verbonden zijn rond een primaire fixatie. iemand met meerdere parafilieën zou dus 1 stoornis hebbe
Rapporteer

Wat is de visie van Kinsey op parafilie?

Parafilie is een toevallige conditionering
Rapporteer

Wat is de visie van hofmakingsstoornissen op parafilie?


Stoornis in de normale volgorde van seksuele interacties
Rapporteer

Wat is de deviante lovemap theorie van Money op parafilie?


Stelt dat mensen door ervaringen als kind lovemaps vormen. Deze map bestaat uit ideeën van seksuele partners en seksuele activiteiten. Kritieke periode is vooral tussen 8 en 10 jaar
Rapporteer

Wat is de biopathologische visie op parafilie?


Parafilieën zijn een defect in de hormonen, genen of hersenen.
  • Zo zouden pedofielen een verstoorde serotoninehuishouding hebben en
  • Andere biopathologische benadering: parafilie is een ontregeling in de evolutie
Rapporteer

Wat is de evolutionaire visie van Wilson op parafilie?


Parafilie is een aanpassing van mannen die hun seksualiteit in stand proberen te houden doordat ze er niet aan te pas komen bij vrouwen
Rapporteer

Wat zijn de psychologische visies op parafilie?


Zien seksueel verlangen als iets dat in de interactie met de omgeving tot stand komt, deze omgeving geeft de norm aan.
Rapporteer

Wat is de visie van Baumeister op parafilie?


Parafilie is een copingmechanisme om aan de geïndividualiseerde persoonlijke identiteit te ontsnappen
Rapporteer

Interpersoonlijke, sociaal- psychologische of sociologische paradigma

deze vat deviante seksualiteit op als een overtreding van sociale norm die door bepaalde groep of samenleving wordt aangehangen. seksualiteit is geen natuurlijk bepaald gegeven, maar wordt inhoudelijk vormgegeven door interactie met sociale omgeving. parafilieën zijn vorm van coping-mechanismen om aan druk van maatschappe te ontsnappen en zich te richten op intense fysieke sensaties in hier en nu
Rapporteer

Biologische en leertheoretische theorieën

Kinsey en collega's nemen aan dat parafilien ontstaan door toevallige conditionering van een intrinsiek plastische seksuele capaciteit. Wilson vat parafilieen op als een adaptief coping-mechanisme van mannen die bij vrouwen niet succesvol zijn
Rapporteer

Psychopathologische conceptualisaties: psychoanalytische benaderingen

Freud: normale doel is het heteroseksuele coïtus. dit doel is niet standaard aanwezig maar wordt ingeworven door integratie van lustgevoelige zones (vindt plaats in pschoseksuele ontwstadia). dit kan alleen als onbewuste conflicten goed verwerkt worden, anders ontstaat parafiele symptomatologie
Rapporteer

Leertheoretische en sociaal-cognitieve visies

parafilie ontwikkelt zich door drie hoofdprocessen. 1. conditionering van seksuele opwinding en orgasme op een parafiel object. 2. ontbreken van sociale sanctionering die dit ter discussie stelt waardoor de lust niet gecorrigeerd wordt. 3. inbedding van de parafilie in de identiteit, waardoor een levenspatroon ontstaat wat steeds moeilijker te veranderen is
Rapporteer

Money's theorie van afwijkende liefdesschema

normale heteroseksuele orientatie wrdt bereikt door het ongestoord ervaren van sexual rehearsal play in de kindertijd. kinderen vormen met spelletjes een liefdesschema (lovemap). dit schema wordt in de pubertijd geseksualiseerd. als deze ontw wordt verstoord, onstaat een parafilie, die worden gekenmerkt door:
1. bijzondere bewustzijnstoestand bij psychologisch activeren en gedragsmatig uitvoeren van parafiele ritueel
2 tussen periodes van parafiele seksuele activiteit wordt er obsessioneel gefantaseerd en isoleert de persoon zich sociaal
3 cyclisch optreden van afwisseling tussen kenmerk 1+2
4 vaak hyperorgasmie
Rapporteer

Hofmakingsstoornissen (courtship disorders)

stoornis in de normale seksuele interactiesequentie (waarnemn van potentiele partner, preactiele interactie, tactiele interactie en genitale eenwording)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart