Hulpverlening bij seks disfuncties - seksuele disfuncties bij vrouwen

33 belangrijke vragen over Hulpverlening bij seks disfuncties - seksuele disfuncties bij vrouwen

Wat is het incentive motivation model?

Seksueel systeem gevoelig voor seksuele prikkels, systeem moet bestaan uit hormonen en omgeving.
X
Sexually competent stimulus
=
Motivatie: opwinding/zin en actiebereidheid of daadwerkelijk gedrag
Rapporteer

Personal sexual distress

persoonlijk ervaren hinder van seksuele problemen. blijkt bij vrouwen niet samen et hangen met fysieke aspecten van de seksuele respons maar met emotionele en relationele problemen
Rapporteer

Wat is het gevolg wanneer je 'zin' als een toestand meet i.p.v. een eigenschap?

Zin wordt over het algemeen gemeten als een eigenschap, los van de omgeving. Als je het zo meet dan vind je genderverschillen. Mannen hebben meer zin dan vrouwen.
Als je zin in seks opvat als een toestandsbeeld, dan is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. De stimuli, mate waarin je open staat en de context, zorgen voor zin.
Rapporteer

Wat kunnen de tegenwerpingen zijn over het meten van 'zin' als eigenschap?

 1. Sociaal wenselijk rapportage
 2. Voor mannen zijn er meer aantrekkelijke stimuli beschikbaar
 3. Mannen vatten genitale responsen (bijv. ochtenderecties) op als bewijs van zin
 4. Seks is voor mannen belonender dan voor vrouwen
Rapporteer

Sinds wanneer is er aandacht voor 'zin in seks' en werd 'minder zin' gezien als een biologisch probleem?

Doordat het geen huwelijkse plicht meer was, werd het geen zin hebben in seks een klinische diagnose.
Rapporteer

Hoe werden de vrouwen gezien in de middeleeuwen?

Middeleeuwen: lust is vrouwelijk, maar vrouwen stonden niet in aanzien. Het was iets gevaarlijks, ze waren ovens van vleselijkheid. Het waren gevaarlijke verleiders, wat ze weerhielden van dagelijkse bezigheden.
Rapporteer

Waarom is er beknotting van vrouwelijke seksualiteit?

Het zou kunnen zijn dat vaderschapsonzekerheid daar mee te maken heeft, verder is het nog niet helemaal duidelijk.
Rapporteer

Wat zei Freud over seks?

Freud dacht dat seks het belangrijkste was in het leven. Vrouw zou alleen door vaginale penetratie klaar moeten komen, anders zouden vrouwen mentaal nog niet volwassen. Ze zouden anders geholpen moeten worden.

Freud wist helemaal niets van het vrouwelijk genitaal.
Rapporteer

Cognitieve dissonantie bij orgasmes, leg uit.

Positieve samenhang tussen het belang van klaarkomen tijdens seks en de mogelijkheid ervoor. Cognitieve dissonantie, als iets makkelijk haalbaar is dan vind je het ook vaak belangrijker.
Rapporteer

Anamnese, diagnostiek en indicatiestelling

ontbreken aan verkagen wordt vaak tegen iet afgezet het is belangrijk om uit te zoeken of het verworven of levenslang, gegeneraliseerd of specifiek is om te weten wat behandeld moet worden.
Rapporteer

Wat is het genderverschil bij orgasmes?

Slechts 30% van de vrouwen komt geregeld klaar door coïtus, in tegenstelling tot de mannen die 90% van de keren klaar komt.
Rapporteer

Behandeling(verminderd seksueel verlangen)

kan door hormoon substitutie maar dit is slechts bij een kleine groep effectief. relatietherapie is veelvoorkomend en orgasmetraining kan als toevoeging gebruikt worden
Rapporteer

Hoe meet de Vaginale Puls Amplitude (VPA)?

Amplitude signaal per hartslag, er wordt licht ingebracht. Doorbloede wanden reflecteren meer licht.
Rapporteer

Seksuele aversie / sexual aversion disorder

aanhoudende of terugkerende extreme aversie voor, en vermijding van (bijna) elk genitaal seksueel contact met een seksuele partner
Rapporteer

Probleem orientatie (seksuele aversie)

seks aversie is conceptueel hetzelfde als een specifieke fobie. het ontstaan van een seksuele aversie wordt verklaard met de leerth opvatting over het onstaan van fobieen. het 2 factoren model van vrees en vermijding (MOwrer). vrees is klassiek geconditioneerd, vermijding is operant geconditioneerd. ook kan een vrouw evaluatieve geconditioneerd raken, de walging ontstaat dan door het gedrag en inprenting van bijv de moeder of een negatieve ervaring
Rapporteer

Hoe voelt een vrouw dat zij opgewonden is?

Vrouwen hebben eigenlijk alleen de proprioceptieve feedback, het voelen van de doorbloeding van de genitaliën.

Zij denken daarnaast: Is het veilig? Is hij/zij leuk? Wordt dit lekker?
Rapporteer

Prevalentie en incidentie  (seksuele aversie)

ong 3% vd vrouwen met seksuele klachten heeft klachten over aversie (niet betrouwbaar)
Rapporteer

Etiologie  (seksuele aversie)

primaire aversie ontstaat vaak doordat seksualiteit al vroeg een negatieve beteknis heeft gekregen (door orthodoxe achtergrond, seksuele trauma's, negatieve attitudes). secundaire aversie hangt vaak samen met andere seksuele problemen (zoals pijn)
Rapporteer

Anamnese, diagnostiek en indicatiestelling  (seksuele aversie)

info verzamelen over situaties die aversie oproepen is het specifiek of gegeneraliseerd, is er sprake van PTSD
Rapporteer

Wat zijn twee noodzakelijke voorwaarden voor plezierige en pijnlozer coïtus?

 1. Seksueel plezier
 2. Ontspannen bekkenbodem
Rapporteer

Behandeling (bij seksuele aversie)

bij angst: exposure aan angstinducerende stimuli bij walging gaat het niet om een verwachting van een vervelende gebeurtenis maar om onaangenaamheid in het algemeen. evaluatieve conditionering kan deze betekenis wijzigen
Rapporteer

Opwindingsstoornissen / female sexual arousal disorder

aanhoudend of terugkerend onvermogen om de adequate lucbricatiezwellingsrespons van seksuele opwinding te krijgen of in stand te houden tot het eind van de seksuele activiteit
Rapporteer

Welke symptomen komen kijken bij bekkenbodem overactiviteit?

 1. Darmklachten
 2. Vulvodynie: pijn aan de vulva, een branderige pijn
 3. Dyspareunie: pijn bij het naar binnengaan bij de penetratie
 4. Obstructieve mictie en frequente mictie
Rapporteer

Probleem orieëntatie (opwindingsstoornissen)

diagnose richt zich op fysiologie van seksuele activiteit, niet op genot. hiernaast wordt gesteld dat voor een diagnose de seksuele stimulering adequaat moet zijn, wat de diagnose moeilijk te stellen maakt
Rapporteer

Prevalentie en incidentie (opwindingsstoornissen)

varieert tussen 6% en 19% vd populatie en 2% vd vrouwen die hulp zoeken
Rapporteer

Anamnese, diagnostiek en indicatiestelling (opwindingsstoornissen)

naar subj en fysiologische aspecten van opwinding vragen (aangezien die geen verband tonen) info vd partner kan ook zinvol zijn alsook info over medicatiegebruik
Rapporteer

Problemen met orgasme / female orgasm disorder (inhibited female orgasm)

aanhoudende of terugkerende vertraging of ontbreken van een orgasme volgend op een fase van normale seksuele opwinding
Rapporteer

Prevalentie en incidentie (problemen met orgasme)

7-10% minderheid van normale populatie vrouwen komt tijdens coïtus tot een orgasme
Rapporteer

Anamnese, diagnostiek, indicatiestelling (problemen met orgasme)

duur en context van belang. orgasme stoornis mag geen gevolg zijn van opwindingstoornis
Rapporteer

Probleem orientatie notes-label(dyspareunie)qa-answernotes-content

dyspareunie mag niet uitsluiten veroorzaakt worden door een tekort aan lubricatie of vaginistisch reageren. dit is in de praktijk moeilijk vast te stellen
Rapporteer

Prevalentie en incidentie notes-label (dyspareunie)qa-answernotes-content

3-8% vd vrouwen (meestal oppervlakkige). somatische oorzaken kunnen infecties zijn of allergische reactie op bepaalde middelen
Rapporteer

Anamnese, lichamelijk onderzoek en indicatiestelling (dyspareunie)

aard, locatie en duur van pijn uitvragen. vragen naar lubricatie, lichamelijk oz van bekkenbodem
Rapporteer

Anamnese, diagnostiek en indicatiestelling (vaginisme)

uitvragen van situaties, reactie, en uitsluiten van VVS als iemand nog nooit coïtus heeft gehad
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart