Hulpverlening bij seks disfuncties - diagnostiek en interventies

16 belangrijke vragen over Hulpverlening bij seks disfuncties - diagnostiek en interventies

Wat zijn de problemen met seksueel verlangen?

 1. Verminderd seksueel verlangen (weinig of geen zin in seks)
 2. Seksuele aversie (angst voor / afkeer van seks)
 3. Overmatig seksueel verlangen
Rapporteer

Wat zijn de problemen met de seksuele opwinding?

 1. Probleem met de subjectieve seksuele opwinding (geen, weinig intens of maar kort aanhoudend gevoel van seksuele opwinding, erectie/lubricatie onaangetast)
 2. Erectie/lubricatieprobleem
Rapporteer

Wat zijn de problemen met orgasme?

 1. Orgasmeprobleem (geen of vertraagd optreden orgasme)
 2. Voortijdig orgasme
 3. Anhedonisch orgasme (wel fysiologische reacties horend bij orgasme, maar geen of weinig orgasmegevoel)
 4. Ejaculatieprobleem (wel orgasme maar geen, weinig krachtige of retrograde ejaculatie
Rapporteer

Romantische visie op het diagnostisch proces

klinische blik staat centraal, er wordt gewerkt met intuïtie (die niet met regels te vatten is) deze is minder valide
Rapporteer

Rationalistische visie op het diagnostisch proces

objectieve procedure staat centraal, waar testen en statistiek bij hoort, deze is minder relevant gebleken in de klinisch praktijk
Rapporteer

Wat zijn de problemen met seksuele ontevredenheid?

 1. Over frequentie seksueel contact met partner
 2. Over aard seksueel contact met partner
 3. Over seksueel contact met derde(n)
 4. Over eigen seksuele oriëntatie
 5. Over eigen uiterlijk
 6. Over ontbreken partner
Rapporteer

Wat is het diagnostische proces?

Klachtenanalyse  probleemanalyse  ernstanalyse  oorzaakanalyse  indicatieanalyse
Rapporteer

Hoe ziet de seksuele anamnese eruit?


 1. Een analyse v.h. probleem en de gevolgen ervan voor de cliënt en de partner
 2. De lasten en het beloop van de klachten
 3. Eventuele comorbiditeit
 4. De voorgeschiedenis v.d. persoon (zowel medisch als psychologisch)
 5. Detaillering v.d. hulpvraag en de verwachtingen en ideeën v.d. cliënt
Rapporteer

Efficacy and effectiveness studies

efficacy: studies naar de werkzaamheid
effectiveness: studies naar doeltreffendheid
(zodat iets niet alleen binnen onderzoek werkt maar ook naar de klinische praktijk te vertalen is)
Rapporteer

Behandeling: info en advies

soms diagnostisch precos al een therapeutisch effect hebben. patienten zijn dan in staat zelf om verkregen info toe te passen en seksueel functioneren te verbeteren
Rapporteer

(behandeling: psychologische interventies) cognitieve gedragstherapie

dit is een combi van leertheoretische en cognitieve modellen. leerth: aangeleerde angst is een belemmering voor het op gang komen van de genitale respons en rizhct zich op angstreductie en opheffing van vermijdingsgedrag. cogn: cognities aan de basis van seksuele emoties en gedrag
Rapporteer

(behandeling: psychologische interventies) systeemtherapie

een probleem is niet individueel, maar interpsersoonlijk. aandacht besteed aan kenmerken van systeem (de relatie), zoals machtsongelijkheid, homeostatische tendensen en intimiteitproblemen
Rapporteer

Masters en Johnson periode

partnerrelatietherapie, met behandeling van oa hierarchisch opgebouwde oefeningen om de client stil te laten staan bij eigen lichaamssensaties
Rapporteer

Neo-Masters en Johnson periode

midden 1980. spectrum afkomstig uit psychodynamische, gedragstherapeutisch en cognitieve therapie, bij individuen, relaties of groepen
Rapporteer

(behandeling: biomedische interventies) fysiotherapie

bij vrouwen met vaginisme en dyspareunie is bekkenbodemfysiotherapie waars effectief
Rapporteer

(behandeling: biomedische interventies) operatieve behandeling

werd aan eind van 19e eeuw veel gebruikt maar tegenwoordig zelden. vindt alleen plaats bij pijnklachten
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart