Seksualiteit - seksuele levensloop - Kinderen (0 tot 12 jaar)

13 belangrijke vragen over Seksualiteit - seksuele levensloop - Kinderen (0 tot 12 jaar)

Wat is de beperkte visie op seksualiteit?

 • Fysiologische aspecten
 • Verlangen, opwinding en orgasme
Rapporteer

Wat is de brede visie op seksualiteit?

 • Genderidentiteit
 • Lichamelijke sensitiviteit
 • Kennis aspecten
 • Relationele aspecten
 • Lustgevoelens
Rapporteer

Hoe ziet de seksuele ontwikkeling eruit?

 • 0-1 jaar: Aanraken eigen geslachtsdelen, ♀ later dan ♂
 • 1-2 jaar: Auto erotisch gedrag, genitale stimulatie, ‘masturberen’
 • 2-3 jaar: (Gender)identiteitontwikkeling. Kijken en aanraken geslachtsdelen van anderen en laten zien van eigen geslachtsdelen
 • 3-4 jaar: Besef dat gender een constante is. Weten wat vrouwelijk of mannelijk is en zijn stereotypisch in hun reactie. Grote invloed van leeftijdsgenootjes
 • 5-6 jaar: bij spelgedrag voorkeur voor kinderen van eigen geslacht
 • 6 jaar: ontstaan verschillende groepsculturen en stereotype gedrag
Rapporteer

Wat zijn aandachtspunten bij seksueel spel?

 • Leeftijd van het kind
 • Leeftijdsverschil tussen kinderen
 • Verschil in lichaamslengte
 • Frequentie van het gedrag
 • In combinatie met ander gedrag
 • Gepaard met geweld/dreiging
 • Gepaard met dwang
 • Geheimhouding
 • Chantage (om gedrag/geheimhouding af te dwingen)
Rapporteer

Welke 6 criteria zijn belangrijk in het beoordelen van seksueel gedrag?

 1. Is het vrijwillig
 2. Is het plezierig?
 3. Hebben beide/alle partijen ermee ingestemd?
 4. Is er een gelijkwaardige relatie?
 5. Past het gedrag bij de leeftijd/ontwikkelingsniveau?
 6. Is er sprake van lichamelijke/emotionele dwang/beschadiging?
Rapporteer

Wanneer is gemiddelde de eerste seksuele ervaring, orale seks en 1e keer geslachtsgemeenschap?

 1. Eerste seksuele ervaring: 15.5 (min. 11 jaar)
 2. Orale seks: 16.6 jaar (min. 13 jaar)
 3. 1e keer geslachtsgemeenschap: 16.8 jaar (min. 13 jaar). Niet gedaan: 5%
Rapporteer

Tussen de eerste tongzoen en de eerste geslachtsgemeenschap verstrijkt ongeveer 1 jaar?

Niet waar, langer. Tongzoenen op 14,4 en geslachtsgemeenschap op 17,1
Rapporteer

Wat zijn de doelen van preventie en voorlichting?

 • Stimuleren van seksueel gezond gedrag
 • Voorkomen van seksuele problemen
 • Begeleiden van gezonde seksuele ontwikkeling
 • Kortom: het bevorderen van de seksuele gezondheid van kinderen en jongeren
Rapporteer

Wat is seksuele gezondheid?

 • Fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn
 • Afwezigheid van ziekte en disfunctie
 • Positieve en respectvolle attitude
 • Vermogen om plezierige en veilige seksuele ervaringen op te doen
 • Zonder dwang, discriminatie of geweld
 • Seksuele rechten van de mens moeten gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd worden
Rapporteer

Wat zijn de verschillende vormen van preventie en voorlichtingsprogramma's?

 • Ondersteunen en begeleiden van seksuele gezondheid (algemene relationele en seksuele vorming)
 • Primaire preventie (bv soa/aids)
 • Secundaire preventie (vroegtijdige behandeling)
 • Tertiaire preventie (cure & care)
Rapporteer

Wat zijn de 5 stappen bij intervention mapping?

 1. Situatie analyse/needs assesment
 2. Formuleren van doelstellingen (kennis, houding en vaardigheden)
 3. Selectie van methodieken en activiteiten gebaseerd op onderzoek en theorie
 4. Ontwerp, productie en pretest
 5. Proces- en effectevaluatie (monitoring & evaluation)
Rapporteer

Wat zijn de doelgroepen bij preventie en voorlichtingsprogramma's?

 • Risicogroepen: meisjes, lager opgeleiden, buitenschoolse jongeren, allochtone jongens en meisjes
 • Voortgezet onderwijs algemeen
 • Basisscholen
Rapporteer

Wat zijn de doelen van preventie en voorlichtingsprogamma's?

 • Voorkomen van tienerzwangerschappen
 • Voorkomen van soa en hiv
 • Voorkomen van seksueel geweld
 • Bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart