Seksuologie - wet onderzoek naar seksualiteit - Seksuologische theorieën en onderzoek

4 belangrijke vragen over Seksuologie - wet onderzoek naar seksualiteit - Seksuologische theorieën en onderzoek

Wat is het doel van een wetenschappelijke theorie volgens de positivistische wetenschapsopvatting?

Om met behulp van een afgebakende verzameling concepten een bepaald fenomeen te verklaren.
Rapporteer

Waar gaan moderne essentialistische theorieën vanuit?

Dat bepaalde verschijnselen natuurlijk, onvermijdelijk en universeel zijn, en ook vaak biologisch bepaald. Er iseen soort script.
Beetje natuurwetenschappelijk.
Rapporteer

Wat hebben sociaal-constructionistische theorieën als uitgangspunt?

Dat een buiten de mens om bestaande werkelijkheid niet als zodanig 'kenbaar' is en de beleving daarvan tot op bepaalde hoogte onder invloed staat van de sociale omgeving.
Hoewel sociaal-constructivisten onderkennen dat seksualiteit een belangrijke biologische basis heeft, benadrukken ze dat de biologie niet bepaalt waar, wanneer en met wie iemand seks heeft.
Rapporteer

Hoe kunnen de biopsychosociale theorieën gezien worden?

Als een poging om de twee extreme standpunten van essentialisme en sociaal-constructivisme te verzoenen.
Het uitgangspunt van deze theorieën is dat seksualiteit niet te verklaren valt uit een van de twee gezichtspunten.
Er is sprake van een meervoudige bepaling tussen biologie, sociologie en psychologie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart