Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'betrokken', 'geïnnerveerd' en 'spieren', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
127 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over betrokken, geïnnerveerd, spieren

Welke 3 spieren worden geïnnerveerd door de n. Trigeminus (V) en is betrokken bij het afhappen, kauwen en de bolusvorming?
 1. M. Temporalis;
 2. M. Masseter;
 3. M. Pterygoideus (med/ lat)
Rapporteer
Welke 4 spieren worden geïnnerveerd door de n. Facialis (VII) en is betrokken bij de mondopening en de lipsluiting?
 1. M. Orbicularis orbi
 2. M. Levator labii superior
 3. M. Mentalis;
 4. M. Zygomaticus
Rapporteer
Welke spier wordt geïnnerveerd door de n. Facialis (VII) en is betrokken bij de wangtonus: voedsel tussen kiezen?
M. Buccinator
Rapporteer
Welke 2 spieren worden geïnnerveerd door de n. Facialis (VII) en is betrokken bij de heffing van het hyoid en de larynx?
 1. M. Stylohyoïdeus
 2. M. Digastricus posterior
Rapporteer
Welke spier wordt geïnnerveerd door de n. glossofaryngeus (IX) en is betrokken bij de heffing en verwijding van de farynx?
M. Stylofaryngeus
Rapporteer
Welke 2 spieren worden geïnnerveerd door de n. Vagus (X) en is betrokken bij de velumheffing?
 1. M. Levator veli palatini
 2. M. Uvularis
Rapporteer
Welke 2 spieren worden geïnnerveerd door de n. Vagus (X) en is betrokken bij de farynxconstrictie?
 1. M. Palatofaryngeus
 2. M. Palatofaryngeus constrictor (sup/ med/ lat)
Rapporteer
Welke 2 spieren worden geïnnerveerd door de n. Vagus (X) en is betrokken bij de glottissluiting?
 1. M. Thyroarytenoïdeus
 2. M. Cricoarythenoïdeus (lat/ pos)
Rapporteer
Welke 3 spieren worden geïnnerveerd door de n. hypoglossus (XII) en is betrokken bij de boluscontrole?
 1. M. Longitudinalis (sup/ inf)
 2. M. Transversalis
 3. M. Verticalis
Rapporteer
Welke 3 spieren worden geïnnerveerd door de n. hypoglossus (XII) en is betrokken bij de heffing en anterieure verplaatsing hyoid en larynx?
 1. M. Hypoglossus
 2. M. Genioglossus
 3. M. Styloglossus
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart