Samenvatting Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower limb. Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower limb.

- R Putz, et al
ISBN-10 0702034835 ISBN-13 9780702034831
910 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower limb. Auteur: R Putz and R Pabst in collaboration Renate Putz ISBN: 9780702034831

 • 1 Schouder

 • Hoe heet het schouder gewricht
  art. humeri 
 • interossei dorsales 1 t/m 4
  n.ulnaris
  O; elkaar toegekeerde zijde van de ossa metacarpi 1 t/m 5
  I; stralen in de dorsale aponeurose van de vingers 2 t/m 5
 • 4 SLT

 • aan welke waarden herken je een O2 transport limitatie
  PaO2 daalt
  PaCO2 gelijk of daalt
  D(A-a)O2    >2
  hfmax wordt niet bereikt
  VEmax < 70%
  borg dyspneu is hoog
 • 6 vt 2.3

 • origo, insertie, functie  extensor pollicis brevis
  origo: facies posterior van de radius en membrana interossea tussen ulna en radius
  insertie: dorsale zijde van de basis van het proximale phalanx van de duim
  functie:radiaalabductie (hand),  abductie en repositie cmc gewricht, strekking mp gewricht duim
 • origo, insertie, functie extensor indicis

  origo:distale 1/3de deel van de facies postior van de ulna
  insertie: dorsale aponeurose van de wijsvinger
  functie: dorsaalflexie (hand), strekking mp gewricht, proximale gewricht en distale ipgewricht v/d wijsvinger.
 • origo, insertie, functie pronator teres
  origo:caput humerale van het epicondylis van de humerus en van het septum intermusculare mediale van de bovenarm en met het caput ulnare van de mediale rand van de tuberositas ulnae.
  insertie:midden van de onderarm aan de facies lateralis van de radius.
  functie: flexie arm, pronatie onderarm
 • origo, insertie, functie m. flexor digitorum superficialis
  origo: caput humero-ulnare van het epicondylus medialis van de humerus en van de proc. coronoideus van de ulna en met de caput  radiale van het proximale deel van de  margo anterior van de radius.
  insertie: met 4 pezen, die in het distale deel van de onderarm in de mpgewrichten,  aan de zijkanten van de middelste phalangen van de 2de- 5de vinger
  functie:  geeft palmairflexie van de hand, flexie mp gewrichten en proximale ip gewrichten 2e-5de vinger.
 • origo, insertie, functie m.flexor digitorum profundus
  origo: proximale 2/3de deel van de facies anterior en de facies medialis van de ulna en van de membrana interossea tussen de ulna en radius
  insertie: met 4 pezen, die iets boven de pols beginnen, aan de palmaire zijden  van de basis van de distale falangen van de 2de-5de vinger.
  functie: palmairflexie pols, flexie mp gewrichten,  proximale en distale ip gewrichten vna de 2de- 5de vingers
 • origo, insertie, functie flexor pollicis longus
  origo: facies anterior van de radius en van de membrana interossea tussen de ulna en radius
  insertie: met zijn eindpees, die vlak boven de pols begint, aan de palmaire zijde van de basis van de  distale phalanx van de duim
  functie: plamairflexie (hand),  flexie cmc gewricht/mp gewricht/ip gewricht van de duim
 • 6.1 vt 1.3

 • origo, insertie, functie m. levator scapulae
  origo: tubercula posteriora van de proc. transversi C1 t/m C4
  insertie: angulus superior en direct aangrenzende randen van de levator
  functie: schoudergordel (heft scapula op en draait naar boven
                   wervelkolom strekt bij vaste schoudergordel de halswervelkolom
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart