Samenvatting Social Psychology Fifth International Student Edition Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Social Psychology Fifth International Student Edition

- Gilovich, et al
ISBN-10 039366774X ISBN-13 9780393667745
389 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Social Psychology Fifth International Student Edition Auteur: Gilovich, Tom Keltner, Dacher Chen, Serena Nisbett, Richard E ISBN: 9780393667745

 • 1 An invitation to social psychology

 • 1.1.1 Explaining behavior

 • Wat houdt het beroemde experiment van Zimbardo en zijn collega's in, en wat betekend dit experiment precies?
  Ze simuleerden een gevangenis waarin een deel van de participanten bewakers waren en een ander deel gevangenen. Snel na de start begonnen de bewakers verbaal misbruik en fysieke vernedering richting de gevangenen te tonen, waardoor het experiment na zes dagen al moest stoppen. Dit is een voorbeeld van een experiment waarmee sociale psychologen proberen te begrijpen hoe individuen reageren in relatie tot anderen in sociale situaties en waarom individuen zo reageren
 • 1.2 The power of the situation

 • Wat geloofde Kurt Lewin?
  Dat het gedrag van mensen altijd een functie is van het krachtveld waarin ze zichzelf bevinden (denk aan dat je van alles moet weten om de zwaartekracht te berekenen)
 • Wat is het veld van krachten in het geval van menselijk gedrag?
  Is de rol van de situatie in het sturen van gedrag
 • 1.2.1 The Milgram experiment

 • Waarom gingen de deelnemers van het experiment van Milgram zo lang door met schokken geven?
  Omdat het een onbekende situatie was, de voltages werden stap voor stap verhoogt (waarom stoppen bij 115 en niet bij 120?) en omdat deelnemers van te voren geen informatie hadden om zich voor te bereiden
 • 1.2.3 The fundamental attribution error

 • Hoe heten interne factoren ook wel? En wat zijn het?
  Voorzieningen / dispositions. Het zijn overtuigingen, waarden, persoonlijkheidstrekken en capaciteiten die menselijk gedrag leiden. Mensen denken dat dit de onderliggende reden is voor gedrag, maar dit is NIET zo
 • 1.2.4 Nudge, don't push

 • Wat zijn kanaalfactoren volgens Kurt Lewin?
  Kanaalfactoren zijn situationele omstandigheden die op het eerste gezicht onbelangrijk lijken, maar die grote consequenties kunnen hebben voor gedrag door het te faciliteren of blokkeren. Bovendien kan zo'n kanaalfactor gedrag in een bepaalde richting sturen
 • Wat is een studie met voorbeelden waarbij kanaalfactoren mensen in een bepaalde richting sturen? En wanneer is dit weer gebruikt?
  - het experiment waarbij studenten een kaart kregen met de gezondheidsfaciliteiten gecirkeld, en de vraag welke route ze zouden nemen naar dit faciliteit (deze studenten gingen daar eerder heen dan mensen die een waarschuwing kregen voor een bepaalde aandoening
  - dit is weer gebruikt bij de verkiezingsavond in Obama's verkiezingscampagne in 2008. Mensen werden dan gebeld met bepaalde vragen
 • 1.3.1 Interpreting reality

 • Wat houdt het Gestalt Psychologie in?
  Is dat mensen objecten waarnemen, niet door middel van een automatisch registrerend apparaat, maar door actieve, meestal onbewuste interpretatie van wat het object representeert als geheel
 • Hoe heet de overtuiging dat we de wereld direct, zonder enkele ingewikkelde perceptuele of cognitieve mechanismen waarnemen?
  Naïef realisme
 • 1.4.1 Types of nonconscious processing

 • Meestal zijn we ons niet bewust van onze cognitieve activiteiten en de cruciale factoren die onze overtuigingen en gedragingen beïnvloeden. Voorbeeld:
  Wanneer Westerse mensen omringd zijn door groen, zijn ze minder agressief dan wanneer ze in een situatie zijn met veel rood
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag