Samenvatting: Social Psychology Fifth International Student Edition | 9780393667745 | Gilovich, et al

Samenvatting: Social Psychology Fifth International Student Edition | 9780393667745 | Gilovich, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Social Psychology Fifth International Student Edition | 9780393667745 | Gilovich, Tom; Keltner, Dacher; Chen, Serena; Nisbett, Richard E.

 • 1 An invitation to social psychology

 • 1.1.1 Explaining behavior

 • Wat houdt het beroemde experiment van Zimbardo en zijn collega's in, en wat betekend dit experiment precies?

  Ze simuleerden een gevangenis waarin een deel van de participanten bewakers waren en een ander deel gevangenen. Snel na de start begonnen de bewakers verbaal misbruik en fysieke vernedering richting de gevangenen te tonen, waardoor het experiment na zes dagen al moest stoppen. Dit is een voorbeeld van een experiment waarmee sociale psychologen proberen te begrijpen hoe individuen reageren in relatie tot anderen in sociale situaties en waarom individuen zo reageren
 • 1.2 The power of the situation

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat geloofde Kurt Lewin?

  Dat het gedrag van mensen altijd een functie is van het krachtveld waarin ze zichzelf bevinden (denk aan dat je van alles moet weten om de zwaartekracht te berekenen)
 • Wat is het veld van krachten in het geval van menselijk gedrag?

  Is de rol van de situatie in het sturen van gedrag
 • 1.2.1 The Milgram experiment

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom gingen de deelnemers van het experiment van Milgram zo lang door met schokken geven?

  Omdat het een onbekende situatie was, de voltages werden stap voor stap verhoogt (waarom stoppen bij 115 en niet bij 120?) en omdat deelnemers van te voren geen informatie hadden om zich voor te bereiden
 • 1.2.3 The fundamental attribution error

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe heten interne factoren ook wel? En wat zijn het?

  Voorzieningen / dispositions. Het zijn overtuigingen, waarden, persoonlijkheidstrekken en capaciteiten die menselijk gedrag leiden. Mensen denken dat dit de onderliggende reden is voor gedrag, maar dit is NIET zo
 • 1.2.4 Nudge, don't push

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn kanaalfactoren volgens Kurt Lewin?

  Kanaalfactoren zijn situationele omstandigheden die op het eerste gezicht onbelangrijk lijken, maar die grote consequenties kunnen hebben voor gedrag door het te faciliteren of blokkeren. Bovendien kan zo'n kanaalfactor gedrag in een bepaalde richting sturen
 • Wat is een studie met voorbeelden waarbij kanaalfactoren mensen in een bepaalde richting sturen? En wanneer is dit weer gebruikt?

  - het experiment waarbij studenten een kaart kregen met de gezondheidsfaciliteiten gecirkeld, en de vraag welke route ze zouden nemen naar dit faciliteit (deze studenten gingen daar eerder heen dan mensen die een waarschuwing kregen voor een bepaalde aandoening
  - dit is weer gebruikt bij de verkiezingsavond in Obama's verkiezingscampagne in 2008. Mensen werden dan gebeld met bepaalde vragen
 • 1.3.1 Interpreting reality

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt het Gestalt Psychologie in?

  Is dat mensen objecten waarnemen, niet door middel van een automatisch registrerend apparaat, maar door actieve, meestal onbewuste interpretatie van wat het object representeert als geheel
 • Hoe heet de overtuiging dat we de wereld direct, zonder enkele ingewikkelde perceptuele of cognitieve mechanismen waarnemen?

  Naïef realisme
 • 1.4.1 Types of nonconscious processing

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Meestal zijn we ons niet bewust van onze cognitieve activiteiten en de cruciale factoren die onze overtuigingen en gedragingen beïnvloeden. Voorbeeld:

  Wanneer Westerse mensen omringd zijn door groen, zijn ze minder agressief dan wanneer ze in een situatie zijn met veel rood

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Social Psychology Fifth International Student Edition