Samenvatting: Socialezekerheidsrecht | 9789013068665 | S Klosse, et al

Samenvatting: Socialezekerheidsrecht | 9789013068665 | S Klosse, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Socialezekerheidsrecht | 9789013068665 | [bew.] S. Klosse ; F.M. Noordam.

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de functies van de sociale zekerheid?

  Waarborgfunctie en de activeringsfunctie, daarnaast bij raakvlak gebieden een faciliterende functie.
 • 1.1.1 Inkomensbescherming en activering

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de waarborgfunctie van de sociale zekerheid in?

  De sociale zekerheid vult het inkomen aan of neemt kosten gedeeltelijk of geheel voor haar rekening. Dit systeem van inkomensbescherming gebeurt op de volgende manieren: 
  - inkomensderving, zoals arbeidsongeschiktheid, ouderdom of werkloosheid
  - inkomenstekort: wanneer het inkomen ontoereikend is voor een bestaan op minimum niveau.

 • Wat houdt de activeringsfunctie van de sociale zekerheid in?

  Voorkomen dat mensen hun plaats in het arbeidsproces verliezen en als gevolg daarvan langdurig buiten het arbeidsproces komen te staan. 
 • 1.1.2 Verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke wijze is de overheid verantwoordelijk voor de sociale zekerheid? (4)

  1. de overheid bepaalt de omvang en het niveau van de sociale zekerheid en legt dit in wettelijke regelingen vast;
  2. uitgaven op het terrein van de sociale zekerheid worden gefinancierd uit collectieve middelen (belastingen, premies);
  3. deelname aan uitvoering van socialezekerheidsregelingen en verantwoordelijk voor de uitvoering;
  4. biedt rechtsbescherming bij conflicten over uitvoering van de sociale zekerheidsregelingen.

 • 1.1.3 Accentverschuiving

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was de rechtsgrond voor de sociale zekerheid volgens de commissie van Rhijn?

  Aansprakelijkheid voor de sociale zekerheid ligt bij de staat, maar er ligt daarnaast ook een verantwoordelijkheid bij de burgers. 
 • In welke zin in het perspectief van de commissie van Rhijn over de sociale zekerheid verruimd?

  Meer aandacht gekomen voor de verantwoordelijkheid van anderen dan de staat en de burgers, namelijk de werkgevers. 
 • Wat is privatisering van de sociale zekerheid?

  Verschuiving van de publieke naar de private sociale zekerheid. Toch blijft ovh voet tussen de deur houden omdat er belangen in het geding zijn waar publieke garantie noodzakelijk is.
 • 1.2.1 Plaats in het rechtssysteem

 • Waartoe behoort de sociale zekerheid  binnen het Nederlands rechtssysteem? 

  De sociale zekerheid behoort geheel tot het publiekrecht. Als onderdeel van het bestuursrecht dat rechtsregels bevat die betrekking hebben op de activiteiten van de overheid ten behoeve van de samenleving.  
 • 1.2.2 Rechtsbronnen van het socialezekerheidsrecht

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de rechtsbronnen van het sociale zekerheidsrecht?

  1. Wet in formele zin (wet SuWI, Awb), wet in materiële zin (amvb's, ministeriële regelingen, besluiten van uitvoeringsorganen);
  2. Jurisprudentie van CRvB en fiscale rechters;
  3. Internationale recht; 
 • 1.2.3 Individueel recht

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt een individueel recht op sociale zekerheid in?

  het is een subjectief vermogensrecht (uitkering, prestatie in natura) waarvan de prestatiegerechtigde een rechtsbetrekking heeft met het uitvoeringsorgaan. Hiervan zijn het recht op prestatie en het leveren van het recht van die prestaties de belangrijkste elementen zijn (schuldeiser en schuldenaar)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart