Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Sociologie

252 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Sociologie

 • 1 Sociologische verbeelding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe ontstaat/begint sociologische verbeelding?
  Sociologische verbeelding begint met het besef dat de maatschappij bestaat en verandert, en dat men die veranderingen enkel kan verklaren door de eigenschappen van het menselijk samenleven.
 • 1.1.2 sociologische verbeelding ontspruit uit crisisbesef

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom beseffen mensen hun gewoontes pas als er sprake is van een drastische verandering?
  Omdat er geen natuurlijke distantie is tussen mens en maatschappij; voorbeeld: industriële revolutie
 • Waarom 'ontluistert' sociologie?
  Omdat je dingen te weten komt zodra je de samenleving bestudeert; machthebbers hebben dit niet graag. Vb: Stalin had marxistische sociologen ingehuurd om zijn zin te krijgen.
 • 1.1.2.1 de 2 grote revoluties

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de NEOLITISCHE REV?
  Ontwikkeling van taal, hulpmiddelen en beheersing van vuur. Agrarisering is het temmen van wilde planten --> landbouw en niet meer nomadisch leven (begon klein en later dorpen en steden).
 • Van welke maatschappij veranderden we tijdens de INDUSTRIELE REV?
  • van LANDBOUWMAATSCHAPPIJ: traditioneel gezag gebaseerd op afstamming, sedentaire levensstijl, domesticatie van natuur, begin van geldeconomie en gewoonterecht maar ook charter- en strafrecht.
  • naar INDUSTRIELE MAATSCHAPPIJ: rationeel-legaal gezag gebaseerd op regels en proceduers, megalopolis, beheersing vd natuur, kapitalisme, burgerrecht: grondwetten en burgerlijk recht
 • 1.2 wright mills over sociologische verbeelding

 • Wat zijn de factoren van een 'sociaal probleem'?
  1. Objectief aspect
  2. subjectief aspect
  3. collectief aspect (= verschillende mensen moeten het als een probleem beschouwen)
  4. oplosbaar
 • Wat zijn de 3 'factoren' van sociale verbeelding volgens WRIGHT MILLS?
  1. Persoonlijke klachten vs sociale problemen = sociologische verbeelding is iets persoonlijks in een breder verband bekijken, vooral klachten (gezondheid, identiteit, arbeid)
  2. individuele zien als het collectieve (en omgekeerd) = Durkheim en zelfdoding; verdeeld qua regio, geloof, geslacht..) conclusie: meeste zelfdoding bij de groep die minste sociale integriteit bezaten.
  3. het eigene zien als exotisch = 'hoe zou iemand die totaal het tegenovergestelde is van jezelf jouw leven bekijken en evalueren?, bv oude, zwarte man. 
 • 1.2.2 Twee grondleggers: Compte en Spencer

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Sociale verandering als vooruitgang der rede: wat is de wet der drie stadia?
  1. Theologische fase: fase v. Bijgeloof en gebrekkig inzicht in wereld
  2. metafysische fase: zoekt naar grote simpele beginselen en denkt niet meer in verhaaltjes
  3. positieve fase: laten de feiten voor zich spreken
 • Sociale orde op basis van universele consensus: sl heeft nood aan orde en heeft een eigen basis waar orde op gebaseerd is:
  1. T-f: mensen hebben een consensus over de inrichting vh leven want we nemen dat over vh verleden
  2. m-f: overgangsfase en sl snakt naar vrijheid maar hebben geen idee hoe ze die kunnen bereiken
  3. positieve fase: sociale orde is nu gebaseerd op wetenschap.
 • Wie waren compte en spencer?
  Compte: kind vd franse rev, grondlegger vd sociologie en het positivsme; spencer: evolutiedenker en liberaal

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart