Samenvatting Sociologie en de moderne samenleving Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Sociologie En De Moderne Samenleving

- onder van Jacques van Hoof
ISBN-10 9053522891 ISBN-13 9789053522899
433 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Sociologie en de moderne samenleving Auteur: onder van Jacques van Hoof ISBN: 9789053522899

 • 1 Sociologie en de moderne samenleving

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Modernisering vanuit sociologisch perspectief
  1)Opkomst nationale staten, politieke instellingen, Parlementaire democratie, sociale voorzieningen, staatsbureaucratie

  2) opkomst markteconomie- geld
  3)  Opkomst verstedelijkt samenlevingspatroon( individualisering)
  4) Opkomst seculiere samenleving- afbrokkelen religie, plaats moderne wetenschap
 • 1.1 Sociologie: Eerste kennismaking

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het orde- of cohesievraagstuk?
  Dat wat de samenleving bijeen houdt en de manier hoe in de samenleving orde en samenhang tot stand komt.
 • wat is een endogeen proces? 
  iets dat voortvloeit uit de aard of de natuur zelf van de samenleving 
 • 1.2 Modernisering en de hoofddimensies

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat zijn 3 argumenten op de vraag wat de samenleving bijeenhoudt? 
  1. wederzijdse afhankelijkheid 
  2. dwang 
  3. saamhorigheidsbesef
 • 1.2.2 Hoofddimensies van het moderniseringsproces: differentiatie, commodificatie en rationalisme

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 3 hoofddimensies van het moderniseringsproces?
  Differentiatie, commodificatie en rationalisatie
 • 1.4 Cohesie, identiteit en ongelijkheid bij de Amsterdamse brommerkoeriers

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • De overlap tussen de persoonlijke en collectieve identiteit:
  Gedeelde leefstijl: eigen taalgebruik, eigen vrijetijdsgewoontes, eigen muzikale smaak enz.
 • 2 Van standenmaatschappij naar moderne samenleving

 • 2.1 Standenmaatschappij (1500-1800)

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 3 standen waren er in de standensamenleving, van hoog naar laag?
  - adel
  - geestelijken
  - boeren 
 • Wat zijn de veranderingen die plaatsvinden in de standensamenleving?
  commercialisering van de landbouw en de introductie van plattelandsnijverheid, urbanisering, komst van gilden, proces van statenvorming 
 • wat zijn revoluties naast de bloedige varianten? 
  omwentelingen die ingebed in een langer durend ontwikkelingsproces, ineens in een stroomversnelling terechtkomen 
 • 2.1.2 Het feodaal stelsel

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bron sociale ongelijkheid:
  Het al dan niet bezitten van grond (grond = macht)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart