De germanen - gevolgen van de veroveringen

25 belangrijke vragen over De germanen - gevolgen van de veroveringen

wat gebeurde er met de middeleeuwse steden kwa grootheid?

ze bestonden nog wel maar werden wel kleiner.

Rapporteer

van waaruit regeerde de bisschoppen hun bisdommen?

vanuit de oude Romeinse steden.

Rapporteer

Wat had een bisschop omzich heen?

wat geetselijke die moesten worden gevoed
Rapporteer

Door wie werd een domein bestuurt?

door een edelman, bisschop of een klooster
Rapporteer

Wat is er nu gebeurd met de kastelen en kloosters?

kloosters: zijn vaak nu nog in gebruik
kastelen: zijn nu vaak musea of ruïnes geworden
Rapporteer

Waar leefde 90% van de bevolking van de middeleeuwen?

op het domein, als boer, landarbeider, ambachtsman of persooneel van de heer (er waren onder hen grote verschillen in de levensomstandigheden)
Rapporteer

Wat waren de verschillen tussen de horigen die land hadden?

- sommigen hadden meer land gepacht en konden dus meer voedsel  verbouwen en hadden dus meer kans om te overleven
- sommigen hoefden minder diensten voor hun heer te verrichten dan  anderen (dan hadden ze meer tijd voor hun eigen bedrijfje)
- sommigen hoefden minder van hun oogst aftestaan dan andere zij hielden dus meer voor zich zelf over 

Rapporteer

Wie waren de nakomelingen van vrije boeren die hun vrijheid hadden opgegeven in ruil voor bescherming door een adelijk heer?

sommige horigen
Rapporteer

Wat is de lage adel (de meeste adelen behoorde hier tot)

ze beheerden maar 1 of enkele domeinen en woonden op kleine kastelen
Rapporteer

Waar leken de kastelen van de lage adelen erg op?

een boederij met torens
Rapporteer

Hoeveel hoge edelen waren er in europa?

maar een enkelen honderden
Rapporteer

Hoe kwamen de hoge edelen aan hun domeinen?

ze leende ze van de koning
Rapporteer

Wie hielpen de hoge edelen met het beschermen van hun domein?

de lage edelen (ze kregen er 1 of meer domeinen te leen)
Rapporteer

Wat deden de koningen met hun domeinen?

uitlenen
Rapporteer

Welke twee soorten geestelijke zijn er?

seculiere en reguliere
Rapporteer

De paus was de leider van de kerk, hij had veel macht wat allemaal?

- hij stond aan het hoofd van de geestelijke
- hij mocht regels vaststellen waaraan christenen zich aan moet houden
- hij mocht alle bisschoppen bijeenroepen voor een concilie
Rapporteer

Waar leven de reguliere geestelijke?

in afzondering in het klooster
Rapporteer

Wie staat er aan het hoofd van een klooster?

een abt of abdis
Rapporteer

Hoe leven monniken en nonnen?

via erg strenge regels
streng voor het bidden, werk, eten, slapen en kleden
ze mogen nauwelijks eigen bezittingen hebben
ze niet mogen trouwen
ze moeten de abt of abdis altijd gehoorzamen

Rapporteer

Wat is de oudste orde?

vernoemd naar benedictus
Rapporteer

Wanneer en waar stichtte benedictus het oudste orde?

529 en in klooster monte cassino 
Rapporteer

Wat zijn bekende andere klooster orde?

dominicanen en franciscanien
Rapporteer

Hoe kwam het dat in de middeleeuwen de invloed van de geestelijke zeer groot was?

1 iedereen was in de middeleeuwen lid van de zelfde kerk, geestelijke  konden iedere zondag via de preekstoel beïnvloeden
2 geestelijke konden lezen en schrijven, koningen hadden hen nodig voor  het besturen van het land (wetten en verdragen op schrijven)
3 mensen geloofden dat leven op de aarde een voorbereiding was op het  eeuwigen leven (geestelijke hielpen daarbij) 
4 de kerk waren heel rijk omdat een tiende van de inkomsten aan de kerk  werd gegeven
5 geleerden (kunstenaars) hielden zich bezig met godsdienstigen  vraagstukken 
6 de paus kon iedereen ook koningen in de ban doen

Rapporteer

voor wie werkten horigen en hoe lang?

  • voor hun heer de hele week.
  • andere hadden land gepacht van een heer en moesten diensten voor hem verrichten.
Rapporteer

in de vroege middeleeuwen stond het bij je geboorte al vast bij welke bevolkingslaag hoorde je kon alleen in een andere groep door geestelijke te worden. later kon je gewoon naar een andere bevolkingsgroep hoe?

de steden groeiden nu kan je in een andere bevolkingslaag komen.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart