Het oude Griekenland - de Pax Romana (30 voor Chr. tot 192 na Chr.)

23 belangrijke vragen over Het oude Griekenland - de Pax Romana (30 voor Chr. tot 192 na Chr.)

hoe kwam het dat er zo lang vrede heerste?

door de maatregels van Augustus.

zijn opvolgers regeerden nog precies hetzelfde als hij.

Rapporteer

Aan wie was de Pax Romana vooral te danken?

augustus (zijn opvolgers regeerde het zelfde als hij en er waren geen sterke vijanden het Romijnse rijk aanvielen)
Rapporteer

Waarom hadden mensen in de Pax Romana geluk?

geen sterke vijanden van het Romeinse rijk vielen ze aan
Rapporteer

Wie had de meeste grond in het Romeinse rijk?

grootgrondbezitters, het overgrote deel van de bevolking werke in de landbouw
Rapporteer

Wat lieten de grootgrondbezitters slaven en vrije pachters doen?

hun land bewerken en dan gingen de grootgrondbezitters meestal in de stad wonen  en hadden functies in het bestuur
Rapporteer

Waartoe behoorde het merendeel van de bevolking op het platte land?

vrije boeren met kleine boerderijen, het warende vroegere soldaten en proletatiers die door de keizer aan grond waren geholpen
Rapporteer

Bleef de handel beperkt met alleen het Romeinse rijk?

nee vooral met Azië, China & Sahara werd gehandeld (er zijn nog Romeinse munten in India gevonden)
Rapporteer

Er waren verschillen tussen de bewoners van het romeinse rijk maar wat bleef het zelfde?

ze stonden allemaal onder bescherming van 1 regering
Rapporteer

Wat was Romeinse burgerrecht?

Als een inwoner Romeins burger werd viel hij vanaf dat moment onder de Romeinse rechtspraak en je had kans om in het bestuursapparaat een plaats te krijgen. Ook had hij een kans in het Romeinse bestuursapparaat.
Rapporteer

Is het gelukt om de Bataven, de Friezen en de Cananefaten te verslaan?

Nee er werd met de opstandelingen een bestand afgesloten dat zij geen belasting meer hoefde te betalen, zij moesten allen maar mannen leveren voor het leger. Sindsdien behoorden de Bataven tot de trouwste onderdanen van de Romeinen
Rapporteer

Wat deden de romeinen als ze iets veroverd hadden?

ze lieten de culturen besturen gewoontes en wette van de staat zoveel mogelijk hetzelfde
Rapporteer

Wanneer veroverde caesar gallië? en wat beurde er?

58-51 v chr. , een deel van ons land kwam toen in handen van de romeinen
Rapporteer

Waar bouwde de romeinen kampen?

van nijmegen tot katwijk
Rapporteer

Waar kan je nog romeinse producten vinden in ons land?

in musea, en in heerlen zijn nog overblijfselen van een romeins badhuis
Rapporteer

Wat werd de belangrijkste stad van ons land in de roeminse tijd?

nijmegen
Rapporteer

Wanneer was het 10de legioen gelegerd?

vanaf 69 na chr.
Rapporteer

Wat deed het 10de legioen?

het leger moest het romeinse rijk beschermen tegen aanvalen uit het noorden
Rapporteer

Wat gebeurde er na de dood van keizer nero? (in 68)

er ontstond een strijd tussen de legeraanvoerders, vespasianus en vitellius
Rapporteer

Aan wie vroeg Vespasianus hulp?

aan de Bataaf Julius Civilis, als er een opstand zou komen moest Rome soldaten sturen en zou Rome de steun van veel soldaten kwijt raken
Rapporteer

Wat deden de bataven en julius civils wat vespasianus vroeg?

ze versloegen de roemeinen twee keer
Rapporteer

Wat was vespasianus gelukt?

om vitelius van de troon af te stoten
Rapporteer

wie had toezicht over alle inwoners van het Romeinse rijk?

maar 1 regering.

Rapporteer

wanneer kreeg het Romeins burgerrecht?

als je voldoende geromaniseerd was. (als je de romeinse cultuur had.)

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart