Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'stemplooien', 'dagen' en 'patiënt', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
143 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over stemplooien, dagen, patiënt

Met indirecte laryngoscopie via de keelspiegel kan je de stemplooitrilling evalueren. Waar of niet waar?
Niet waar
Rapporteer
Bij videolaryngoscopie wordt de stemplooitrilling vertraagd afgespeeld. Waar of niet waar?
Niet waar
Rapporteer
Bij flexibele videolaryngoscopie kan je de stemplooitrilling tijdens de spontane spraak evalueren. Waar of niet waar?
Waar
Rapporteer
Bij een kymografisch onderzoek kan je evalueren of er variatie bestaat bij het openen en sluiten van de stemplooien bij opeenvolgende cycli op één bepaalde plaats van de stemplooien. Waar of niet waar?
Waar
Rapporteer
Elektroglottografie is een invasief onderzoek waarbij de patiënt onder narcose gebracht moet worden. Waar of niet waar?
Niet waar. Het is het minst invasieve onderzoek, voor hoeverre dat het dan invasief is.
Met invasief bedoelen we: als je in het lichaam van de patiënt komt.
Bij elektroglottografie kleef je op de huid van de larynx je elektroden --> zachte stroom doorgegeven -->  voelt de patiënt niet.
Rapporteer
Het verwijderen van stemplooipoliepen wordt gedaan m.b.v. microchirurgie. Waar of niet waar?

Waar
Rapporteer
Wat gebeurt er met de stemplooien bij een cricothyroidapproximatie?
De spanning in de stemplooien neemt toe. Je gaat iets doen met de gewrichten, crico en thyroid naar elkaar toe bewegen. Cricothyroideus spant aan waardoor de spanning toeneemt bij de stemplooien.
Rapporteer
Bij welke doelgroep kan thyroplastiek worden toegepast?
Patiënten met een stemplooiparalyse. Onderdeel van approximatie. Bij een stemplooiparalyse, blijft een stemplooi open staan door verlamming. Je wil die verlamde stemplooi wat meer naar binnen plaatsen, zodat die andere stemplooi tegen de verlamde stemplooi aankomt.
Rapporteer
Na microchirurgie wordt de fonatie heropgestart o.b.v. de logopedist en na een evaluatie via videolaryngostroboscopie. Daarvoor moet de patiënt 2-4 dagen stemrust toepassen. Waar of niet waar?
Niet waar, omdat je wel stemrust toe moet passen, maar 2-4 dagen is onvoldoende.
Beter is 5- 8 dagen, is bepaald doordat die mucosa, is aangewerkt, die hebben zoveel dagen nodig om te helen. Als je eerder begint met praten, kan het zo zijn dat je een litteken vormt.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart