Samenvatting Strafprocesrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Strafprocesrecht

- J M van Bemmelen, et al
ISBN-10 9038708351 ISBN-13 9789038708355
2306 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Strafprocesrecht Auteur: J M van Bemmelen, Th W van Veen ISBN: 9789038708355

 • 1 Inleiding

 • wat is het eerbiedigen van een verdachte?
  Wijzen op zijn rechten.
 • Wat is het hoofddoel van het strafproces?
  Het hoofddoel van het strafproces is het verzekeren van een juiste toepassing van het abstracte materiële strafrecht.
 • Het hoofddoel is tweeledig, welke?
  1. bestraffing van de schuldige;
  2. voorkomen bestraffing van de onschuldige.
 • Bijkomende doelen strafprocesrecht

  - het strafrecht grijpt disproportioneel in in je leven, ook als je vrijgesproken wordt. Daarvandaan:

  1. eerbiediging rechten, vrijheden van de verdachte (vb. zwijgrecht)
  2. procedurele rechtvaardigheid (eerlijk proces)
  3. demonstratiefunctie (openbaarheid van de zittingen: preventie, normbevestiging)
  4. waarheidsvinding
  5. rechtsbescherming
 • Mag in waarborgen verschil worden gemaakt tussen zware en lichte delicten?
  Ja, waarborgen mogen meegewogen worden van wat er op het spel staat. Bijvoorbeeld bij moord wordt dit berecht door drie rechters en bij een verkeersovertreding komt er een brief op de mat te liggen.
 • Moet in het strafproces gezocht worden naar de waarheid?
  Neen, het gaat in het strafproces uiteindelijk om de vraag of de beslissing verantwoord is, niet of de waarheid is gevonden.
 • Mag de rechter bij een berechting uitgaan van een eerdere vonnis?
  Neen, de rechter dient onbevooroordeeld te zijn.
 • Wat is de achterliggende gedacht van het legaliteitsbeginsel en heeft het een wettelijke grondslag?
  De rechtseenheid te verzekeren en bescherming van de burgerlijke vrijheid, ex art. 1 Sv.
 • Wat zijn ongeregelde acties op gepleegde stafbare feiten?
  Wraak en eigenrichting
 • 1.1 Aard en doel van het strafproces

 • Wat is het verschil tussen strafprocesrecht en materiële strafrecht?

  Strafprocesrecht: bestaat uit een geheel van regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.

  Materiële strafrecht: wordt in abstracto bepaald welke de strafbare feiten zijn en met welke straffen zij kunnen worden bestraft.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag