Samenvatting Strafprocesrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Strafprocesrecht

- Berend F Keulen, et al
ISBN-10 9013121799 ISBN-13 9789013121797
409 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Strafprocesrecht Auteur: Berend F Keulen G Knigge ISBN: 9789013121797

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Aard en doel van het strafproces

 • Rechtsregel Arrest onderzoek en smartphone?
  Mobiel mag worden doorzocht , mits dit niet verder gaat dan een beperkte inbreuk op privacy (art. 94 SV). Maar alle gegevens op een smartphone uitlezen mag door de politie niet zomaar worden gedaan art. 8 EVRM
 • Wat zijn de beginselen binnen het strafproces?
  1. Wettelijk voorschrift
  2. Ongeschreven beginselen van een goede procesorde ( vertrouwensbeginsel, equility of arms etc)
 • Wat betekent ongeschreven beginselen van een goede procesorde?
  Strafproces van verdachte verloopt op een eerlijke en rechtvaardige manier, waarbij de verdachte in staat wordt gesteld om op een goede manier zijn verdediging te voeren.
 • Rechtsregel arrest 22 december 1981?
  Niet-ontvankelijk van het OM kan ook berusten op regels van ongeschreven recht of beginselen van behoorlijk procesrecht
 • Rechtsregel arrest Saunders?
  Art. 6 EVRM. Je hoeft niet aan je eigen veroordeling mee te werken. Ook wel nemo tenetuur beginsel genoemd. Geldt wel alleen waar je brein invloed op heeft. NIET fysiek materiaal
 • Rechtsregel arrest redelijke termijn?
  Art. 6 EVRM. Binnen redelijk termijn worden berecht. In het arrest staat alle info
 • Wat mag een advocaat tijdens het verhoor?
  Art. 28D SV. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de inrichting en de orde tijdens het verhoor waaraan ook de raadsman deelneemt.
 • Wat is het GEVOLG op het schenden van verhoorbijstand en consultatiebijstand?
  Vormverzuim art. 359A SV. Vaak leiden tot uitsluiting verklaring verdachte tot het bewijs. HOEFT NIET. Strafvermindering of simpelweg opmerking in het dossier mag ook
 • Rechtsregel arrest recht op verhoorbijstand?
  Vanaf 1 maart 2016 heeft verdachte recht op verhoorbijstand. Verdachte moet voor het verhoor hierop worden gewezen. Verdachte niet duidelijk afstand gedaan, dan alsnog een advocaat aanwezig.
 • Rechtsregel arrest Salduz?
  Een verdachte dient vóór de aanvang van het 1e verhoor te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat. Een aangehouden jeugdige verdachte heeft tevens recht op bijstand door een raadsman of vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor.Indien een aangehouden verdachte niet dan wel niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, levert dat in beginsel een vormverzuim op als bedoeld in art. 359a Sv.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.