Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'burger', 'omstandigheden' en 'deelneming', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
150 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over burger, omstandigheden, deelneming

Wat zijn strafverminderende omstandigheden?
Van wettelijke strafverminderende omstandigheden is buiten het bestaan van geprivilegieerde delicten alleen nog sprake bij de kroongetuige. Toch komt de rechter vaak tot een milde bestraffing ter compensatie van omstandigheden:
 • Zeer langdurige procesverloop
 • Grote mate van negatieve publiciteit
 • Ernstige ziekte

Ook art. 359a Sv is belangrijk: als een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek (die niet kan worden hersteld) optreedt en dit niet wettelijk tot rechtsgevolgen leidt, mag de rechter het verzuim compenseren in de hoogte van de straf.
Rapporteer
Wat is een juridisch probleem m.b.t. ontoerekenbaarheid en opzet?
Het opzet-vereiste moet eerst zijn vervuld alvorens tot ontoerekenbaarheid kan worden geconcludeerd (derde vraag 350 Sv). Is dit niet het geval, dan moet vrijspraak volgen en kan geen maatregel worden opgelegd. Dit is nauwelijks aan de orde (vraag naar opzet en toerekenbaarheid worden geheel los beantwoord).
Rapporteer
Wat zijn onderscheid het jeugd- en adolescentenstrafrecht van het volwassenenstrafrecht?
1) Poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid
 • jeugdsancties in geval van poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid dezelfde zijn als van het voltooide misdrijf. (art. 77gg Sr).
2) Verjaringstermijn
 • de helft van de termijn in het volwassenenstrafrecht (uitzonderingen).
3) Verschijningsplicht
4) Openbaarheid
 • Zitting vind achter gesloten deuren plaats (uitzonderingen).
Rapporteer
Wat is het verschil tussen de transactie (regulier strafrecht) en de strafbeschikking (bestuursstrafrecht)?
Procespositie
 • Indien burger het niet eens is met de boete, dan zal hij zelf initiatief moeten tonen (bezwaar/beroep) In het kader van een klassieke strafrechtelijke vervolging dient de overheid echter altijd in actie te komen om de zaak af te doen; ook indien de burger niet ingaat op een transactieverzoek.

Rechtsfiguur
 • Een ander verschil is dat de basis voor de rechtsfiguur van de transactie ligt in de wilsovereenkomst tussen OvJ en burger, terwijl bij de afdoening van (lichte) verkeersovertredingen er geen sprake behoeft te zijn van een wilsovereenkomst.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart