Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'leer', 'poging' en 'strafbaar', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
150 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over leer, poging, strafbaar

Wanneer is poging tot het plegen van een misdrijf strafbaar?
1. Misdrijf (poging tot overtreding is niet strafbaar)
2. Voornemen (opzet op het te plegen feit)
3. Begin van de uitvoering
 • Subjectieve leer: de wil van de dader staat centraal. Elke handeling die uiting geeft aan die wil is een begin van uitvoering.
 • Objectieve leer: de gevaarlijkheid van daad staat centraal. Elke handeling die als een daadwerkelijke uitvoering van het misdrijf beschouwd kan worden, is een begin van uitvoering.
  • HR gaat uit van 'gematigd objectieve leer'. Zij spreekt van begin van uitvoering wanneer de gedraging naar haar uiterlijke verschijningsvorm is gericht op voltooiing van het delict (Cito-arrest)
Rapporteer
Wat is de 'leer van simons'? (ondeugdelijke poging)
Er is een begin van uitvoering als de dader zulke handelingen heeft verricht, dat zonder zijn nadere (verdere) ingrijpen het delict zou zijn voltooid (Eindhovens brandstichtings-arrest, Gasslang-arrest)
Rapporteer
Welke kritiek is er op de objectieve en subjectieve pogingsleer?
 • Tegen subjectieve leer kan worden aangevoerd dat te veel aandacht voor het voornemen ervoor kan zorgen dat men enkel de gezindheid strafbaar gaat stellen.
 • Tegen de objectieve leer kan worden aangevoerd dat men alleen kan beoordelen of een handeling onder een delictsomschrijving valt indien de handeling zelf vrij scherp typeert. Bij materieel omschreven delicten levert dit problemen op aangezien die in het leven roepen van een bepaald gevolg verbieden -> leer van simons biedt dan uitkomst.
Rapporteer
Onder welke voorwaarden is voorbereiding van een misdrijf strafbaar?
 • Op een misdrijf dat een strafbedreiging kent van acht jaar of meer;
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van één of meer van de limitatief opgesomde voorbereidingsmiddelen (voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen);
 • Wanneer die middelen bestemd zijn tot het begaan van dat misdrijf;
 • Wanneer een van de limitatief opgesomde handelingen verricht wordt met die voorbereidingsmiddelen (verwerven, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of voorhanden hebben);
 • Wanneer opzet op de bovenstaande punten aanwezig is.
Rapporteer
Mag de gemeentewetgever in een APV poging tot overtreding strafbaar stellen?
Nee, artikel 45 Sr bepaalt dat poging tot misdrijf strafbaar is. Dit moet zo worden uitgelegd dat poging tot overtreding niet strafbaar is. De lagere wetgever is niet bevoegd om van de algemene bepalingen af te wijken (art. 91 Sr).
Rapporteer
Omschrijf de consequenties van de subjectieve en objectieve leer bij een ondeugdelijke poging
 • Geen enkele vorm van ondeugdelijke poging wordt door de subjectieve leer van strafbaarheid uitgesloten geacht: in deze theorie wordt de poging gebaseerd op de slechte gezindheid van de dader (die is bij absolute en relatieve ondeugdelijkheid identiek).
 • De objectieve leer wil alleen de absoluut ondeugdelijke poging straffeloos laten, omdat deze geen mogelijkheid geeft tot voltooiing van het misdrijf en zodoende geen gevaar voor de rechtsorde kan opleveren.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart