Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'schuld', 'culpa' en 'gevolg', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
150 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over schuld, culpa, gevolg

Wat is de inhoud en betekenis van de 'zuivere' culpa (= de onbewuste schuld)?
Zuivere culpa houdt in dat iemand niet heeft nagedacht waar hij wél had moeten denken. Dus niet de aanwezigheid, maar juist de afwezigheid van bepaalde gedachten is in dit geval in het verwijt gelegen. We spreken dan ook van onbewuste schuld. Het moet daarbij ten minste gaan om aanmerkelijke onachtzaamheid of onoplettendheid.
Rapporteer
Op welke manieren wordt opzet in de wet tot uitdrukking gebracht?
 • Als de wetgever het woord 'opzet' gebruikt, omvat dit alle opzetgradaties.
 • Gebruikt de wetgever het woord 'weten' dan valt daaronder slechts opzet in de vorm van zekerheidsbewustzijn. Maar, de HR heeft bepaald dat 'wetende dat' mede voorwaardelijke opzet omvat (a.g.v. aanpassing helingsbepaling art. 416 Sr).
 • In een aantal delictsomschrijvingen is een speciaal oogmerk opgenomen, waarin het opzetvereiste van het hele delict is opgenomen (bv. 310 sr diefstal).
Rapporteer
Wat is de grens tussen voorwaardelijk opzet en bewuste culpa?
Voorwaardelijk opzet
 • Bewust zijn van gevaarlijk gedrag, maar het gevolg op de koop toe nemen.

Bewuste culpa
 • Bewust zijn van gevaarlijk gedrag, maar vertrouwen op de goede afloop.
Rapporteer
Wat zijn twee belangrijke eisen van Culpa?
 1. Causaal verband tussen de nalatigheid en het gevolg (bv. dood door schuld)
 2. Voorzienbaarheid van het ongewenste gevolg (bv. dood door schuld)
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart