Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'uitspraak', 'hoge' en 'raad', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
150 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over uitspraak, hoge, raad

Om welke redenen kan de Hoge Raad een uitspraak van een hof casseren? Wat is casseren en hoe wordt de uitspraak van een Gerechtshof genoemd?
Een uitspraak van een Gerechtshof wordt een arrest genoemd. De Hoge Raad kan een arrest van een hof casseren (dat wil zeggen: vernietigen) als het Hof in zijn oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting of als het oordeel van het Hof niet begrijpelijk is.
Rapporteer
Kan de Hoge Raad een uitspraak ook vernietigen als hij het niet eens is met de feitenvaststelling door het Hof? Waarom wel of waarom niet?
Nee, dat kan de Hoge Raad niet, omdat de Hoge Raad geen feitenrechter is. Het vaststellen van de feiten is een zaak van de feitenrechter. De Hoge Raad kan een uitspraak op dit punt alleen casseren als de feitenvaststelling in die uitspraak niet begrijpelijk is.
Rapporteer
Welke twee soorten separate meningen zijn er? (EHRM)
 • Er zijn dissenting en concurring opinions.
 1. Een dissenting of partly dissenting opinion kan worden toegevoegd aan een uitspraak als een rechter het niet of voor een deel niet eens is met de uitspraak.
 2. Een concurring opinion betreft een mening van een rechter die het wel eens is met de uitspraak, maar daar andere gronden aan ten grondslag legt
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart